Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
26.12.2018
Sféra ladila komunikaci

Pro společnost Sféra, a.s. jsme realizovali školení v oblasti komunikace supportu se zákazníkem. více>>

6.12.2018
Softec piluje projekty

Společnost Softec, spol. s r.o. školila vybrané vedoucí týmů s cílem zdokonalit organizaci práce na projektech. více>>

3.10.2018
KVADOS posiluje marketing

KVADOS, a.s. realizoval školení v oblasti marketingu se zaměřením na rozdílná specifika v IT firmě. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Zprávy

 8.12.2017 Telegrafia, a.s. školí své zaměstnance na „Time management“.

V sídle firmy v Košicích proběhlo školení, jehož cílem bylo pomoci klíčovým lidem bojovat s přetížením úkoly. Time management má za cíl zlepšit duševní pohodu právě v období, kdy je člověk pracující v IT firmě silně zahlcen prací. Školení pomáhá s uvědoměním si priorit jak v osobním, tak v pracovním životě. Postupně se na kurzu řešila témata, jak díky time managementu dospět k větší duševní pohodě, kde dnes v IT ztrácíme nejvíce času zbytečně i jak si stanovit priority úkolů.

Telegrafia, a.s. je výrobcem a dodavatelem špičkových produktů a řešení v oblasti varovných a výstražných systémů. Poskytuje také služby vzdělávacího centra a dodává podnikové informační systémy založené na řešení Microsft Dynamics NAV.  Více o firmě na: www.telegrafia.sk

24.11.2017 Klíčoví konzultanti z divize PROVYS prošli školením na „Postupy analýzy potřeb zákazníků“.

Cílem školení „Postupy analýzy potřeb zákazníků“, kterým prošla skupina konzultantů z divize PROVYS, bylo zlepšit vzájemné porozumění se zákazníky ve fázi analýzy potřeb a návrhu finálního řešení. Dobře zpracovaná analýza zabraňuje případným nedorozuměním a změnám na poslední chvíli před rozjezdem nového řešení.

 Divize PROVYS ve společnosti DCIT, a.s. se zabývá výrobou a dodávkou integrovaného softwarového řešení pro vysílací společnosti. Ve svém oboru patří mezi lídry trhu s celosvětovou působností. Více o firmě: www.provys.com

14.10.2017 – AIMTEC zlepšuje dovednosti konzultantů ve vyjednávání ve složitých situacích.

Pokročilé informační systémy a náročnější zákazníci kladou na konzultanty stále větší nároky na schopnost obhájit doporučené řešení, nebo postup. Klíčoví konzultanti společnosti AIMTEC prošli v několika bězích školením na pokročilé techniky jednání a vyjednávání. Cílem školení bylo dále zkvalitňovat poskytované konzultační služby.

AIMTEC a.s. se přes 20let specializuje na digitalizaci výroby a logistiky. Pracuje pro zákazníky po celém světě, v různých kulturách a s rozličnými přístupy k řízení. Více o firmě naleznete na: www.aimtecglobal.com

21.9.2017 Konzultanti společnosti Compas automatizace, spol. s r.o. prošli školením zaměřeným na projektovou metodiku a postupy zpracování analýzy.

Pro společnost COMPAS automatizace, spol. s r.o. jsme realizovali dvoudenní školení zaměřené na Projektovou metodiku a postupy zpracování analýzy. Cílem školení bylo rozvinout dovednosti potřebné pro efektivní a ziskové řízení IT projektů a zároveň zdokonalit účastníky v tom, jak při tvorbě analýzy  a následného návrhu řešení postupovat.

Firma COMPAS automatizace, spol. s r.o. je přední českou inženýrsko-dodavatelskou společností pro automatizaci výrobních technologií (technologických procesů, strojů, linek a zařízení) a výrobní informační systémy podniků (MES). Více o firmě naleznete zde: http://www.compas.cz/.

30.8. 2017 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. realizuje školení pro obchodní tým s cílem posílit prodeje pokročilých IT řešení.

V průběhu 3. čtvrtletí 2017 obchodníci společnosti Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. procházejí cyklem školení zaměřeným na posílení postavení v oblasti prodeje pokročilých IT řešení.

Školení probíhá v několika bězích s cílem zvýšit úspěšnost obchodníka v IT businessu prostřednictvím osvojení techniky, postupů a činností  metodikou Trust IT Selling, která je kombinací procesních postupů a činností budování vztahů. Účastníci si na mnoha praktických cvičeních vyzkoušeli získané dovednosti tak, aby je mohli využít v každodenní práci. 

Společnost Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. je vedoucí poskytovatel produktů, služeb, a řešení v oblasti tisku, dokumentů, a jejich zpracování. Zvláštní důraz klade na celkové řešení tisku a správy oběhu dokumentů v kancelářském a produkčním prostředí. Více o firmě naleznete zde: https://www.konicaminolta.com/sk-sk/

7.6.2017 Obchodní tým společnosti AIMTEC a.s. prošel vysoce pokročilým obchodním školením s cílem zvýšit úspěšnost obchodu.

Školení formou simulace postupu na konkrétní obchodní zakázce seznamuje zkušené obchodníky s nejčastějšími chybami, které i u zkušených obchodníků mohou vést ke ztrátě zakázky. Na kurzu jsme prošli tři takovéto scénáře, kde týmy vždy navrhovaly další krok v obchodním případě. Celkový důraz je na kurzu kladen na aktivitu a na schopnost číst „mezi řádky“. Zákazník nám toho totiž svým přístupem a postupem prozradí vždy více. 

AIMTEC a.s. je jednou z nejrychleji rostoucích firem v oblasti. Pomáhá společnostem s procesy v sériové a diskrétní výrobě a také v logistice od příjmových vrat až po expedici. Integruje různé systémy, aplikace, stroje a objekty. Vytváří řešení pro jedenáct společností z TOP třináctky světových automobilových dodavatelů. Více o firmě na: http://www.aimtec.cz/

10.5.2017 Společnost Vision Praha s.r.o. školí konzultanty v pokročilé komunikaci s cílem dále zkvalitňovat své služby.

Klíčoví konzultanti společnosti Vision Praha s.r.o. prošli školením v oblasti pokročilých komunikačních technik. Školení bylo součástí rozsáhlejšího vzdělávání, jehož cílem je podpořit současný růst firmy. Komunikační školení se soustředilo na dosahování vyváženého kompromisu mezi spokojeností zákazníka s prací konzultanta a výhodností pro dodavatelskou firmu.

Vision Praha s.r.o. je předním českým výrobcem a dodavatelem informačních systémů (ERP) pro střední a větší společnosti. Více o firmě naleznete na: https://www.vision.cz/

4.4.2017 – Začal jarní běh Manažerské akademie, která je díky kombinaci manažerských dovedností a IT praxe nejvýhodnější volbou pro rozvoj manažerů v IT.

Cyklus klade důraz na zkušenosti a zvyklosti práce manažera v IT. V IT firmách manažer pracuje s vysoce inteligentními lidmi, kteří potřebují dostatek volnosti, ale zároveň silnou motivaci. Cyklus kurzů manažerské akademie má za cíl pomoci vedoucím pracovníkům v IT firmách plnit růstové cíle svých týmů pomoci konkrétních námětů na zvýšení kvality manažerské práce.

Cyklus se skládá ze tří dvoudenních kurzů, které se konají s odstupem přibližně jednoho měsíce. Společně tvoří páteř dovedností, které úspěšný manažer v IT firmě využívá ve své každodenní práci. Mezi díly cyklu také účastník plní konkrétní zadání z manažerské praxe. První část se odehrála 3 a 4.4.2017.

Již dnes se můžete hlásit na podzimní běh Manažerské akademie, která začíná 3. a 4.10.2017

Více o Manažerské akademii na: http://www.wiseman.cz/Articles/9334-2-Manazerska+akademie+pro+vedouci+pracovniky+v+IT.aspx

1.3.2017 Pro skupinu zaměstnanců podílejících se na marketingových aktivitách GORDIC spol. s r.o. jsme realizovali kurz Marketing v IT.

Cílem kurzu bylo sladění všech částí firmy podílejících se na realizaci marketingových aktivit s aktuálními trendy při propagaci projektově orientované softwarové firmy a jejich řešení.

GORDIC je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů.  V činnosti firmy se protíná oblast informačních systémů, kybernetické bezpečnosti a Internetu věcí. Firma se specializuje na tvorbu a dodávku software, včetně komplexní uživatelské podpory. Více o firmě na: https://www.gordic.cz/

6.2.2017 Pro společnost QCM, s.r.o. jsme realizovali dvoudenní kurz Projektový management v IT praxi.

Začátkem měsíce února jsme pro skupinu klíčových zaměstnanců ze společnosti QCM, s.r.o. realizovali kurz projektového řízení. Cílem kurzu bylo získat podměty pro další zkvalitňování řízení externích i interních projektů.

QCM, s.r.o. je přední dodavatel webových aplikací, internetových stránek a systémů pro správu veřejných zakázek. Více o firmě a jejich aktivitách naleznete na http://www.qcm.cz/.

20.1.2017 Ve společnosti U&SLUNO jsme školili prezentační dovednosti pro konzultanty.

Společnost U&SLUNO roste. Silný personální růst firmy klade také nároky na rozvoj nově příchozích lidí. Pro poskytování vysoce odborných služeb nestačí jen dobré odborné znalosti, ale také schopnost je ve vysoce atraktivní a kultivované formě předat zákazníkům, či kolegům. Proto firma neustále zlepšuje standard komunikačních a prezentačních dovedností svých konzultantů. Cílem firmy je poskytnout novým lidem co nejrychleji špičková školení, aby splňovali vysoký standard, který u svých zákazníků nabízí.

U&SLUNO je již 25 let lídrem v poskytování informačních technologií a poradenských služeb pro oblast obchodu, logistiky a distribuce. Přináší inovativní řešení s důrazem na vysokou přidanou hodnotu a rychlou návratnost investice. Specializací je zejména optimalizace manažerských a řídících postupů, centrálních a obchodních procesů a logistických a distribučních operací. Vice o firmě naleznete zde: http://www.u-sluno.eu/

 

·        Zprávy 2016

·        Zprávy 2015

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

Cyklus kurzů manažerské akademie

Místo konání: Praha, JM
Cyklus kurzů manažerské akademie má za cíl pomoci vedoucím pracovníkům v IT firmách plnit růstové cíle jejich týmů pomocí konkrétních námětů na zvýšení kvality manažerské práce.
více>>

28.-29.1.2019
Techniky manipulací

Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

30.-31.1.2019
Manažerská akademie 2 - řízení týmu

Místo konání: Praha
Intenzivní dvoudenní kurz, který se zaměřuje na rozvoj a procvičení technik vedení týmů.
více>>

6.-8.2.2019
Prodej IT řešení - Trust IT Selling

Místo konání:JM
Být úspěšný v IT obchodě znamená zvládnout řízené budovaní vztahů a vyvolání zájmu o naše řešení. Ti nejlepší používají „Trust IT Selling“.
více>>


Katalogy ke stažení více>>