Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
25.6.2020
UNICORN školí jednání

UNICORN, a.s. pokračuje ve školí týmů na pokročilé techniky jednání a vyjednávání se zaměřením na spolupráci. více>>

10.6.2020
Otevřené Prezentační dovednosti

Prvním otevřeným školením po COVIDu byl kurz Prezentačních dovedností. více>>

8.6.2020
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme další školení speciálně zaměřená na roli středního managementu. více>>

25.5.2020
Po COVIDu jedeme

Školení jsou po přestávce vynucené opatřeními COVIDem v plném proudu. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
 
Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů

Kurz: I400

 

Kurz se zaměřuje na klíčové prvky pro efektivní a ziskové řízení IT projektů. Projektový manažer využívá k dosažení stanovených cílů projektu znalostí metodických postupů, komunikace a vedení lidí. Kurz seznamuje účastníky s kompletní sadou postupů, včetně praktických návodů a šablon dokumentů

 

Termín kurzu

·          25. - 26.2.2020

 

 Místo kurzu

·         jižní Morava

 

Určení kurzu

·         Účastník: projektoví manažeři, presales konzultanti, management v realizaci, konzultanti.

·         Úroveň znalostí problematiky: začátečník až pokročilý.

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je rozvinout dovednosti potřebné pro efektivní a ziskové řízení softwarových a IT projektů. Říká se, že obchod rozhoduje o obratu společnosti a efektivita řízení projektů o její ziskovosti. Úspěšné vedení projektů vyžaduje kompetenci ve třech oblastech:

·         Znalost správných metodických postupů - metodické postupy jsou založeny na aplikaci dvou základních pravidel do praxe. Je to princip definice projektu 3cílem - rozsah, čas realizace a náklady (často vyjadřované časem pracnosti) a princip atomizace - dělení projektu na uchopitelné, plánovatelné, vykonavatelné a kontrolovatelné části.

·         Znalost manažerských postupů - v okamžiku, kdy je úkolem vedoucího projektu zadávat úkoly a provádět jejich kontrolu, lze jej jednoznačně považovat za vedoucího pracovníka jemu podřízené skupiny lidí na projektu. Zde vyvstává jednoznačně potřeba několika dovedností z oblasti managementu (dovednost vést, motivovat a řídit lidi), kterými projektový manažer ovlivňuje výkonnost „svého“ týmu.

·         Znalost komunikačních dovedností - druhou nejčastější příčinou selhání projektu nebo jeho nedokončení v rozsahu, čase a nákladech je právě oblast komunikace.

Úspěšný projektový manažer musí být schopen v praxi využít všech tří oblastí. Orientace pouze na jednu oblast (v IT velmi často metodická oblast) vede k negativním výsledkům práce. Navržený obsah kurzu se v poměru (60%:25%:15%) zabývá všemi oblastmi.

 

Typ kurzu

Dvoudenní intenzivní kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Vedení projektu je dovednost, která zásadně ovlivňuje výsledek projektu. Cílem je dokončení projektu ve sjednaném rozsahu, čase a plánovaných nákladech.

 

Detailní obsah kurzu

Cílem kurzu je rozvinout dovednosti potřebné pro řízení softwarových a IT projektů. Kurz je výrazně orientován na příčiny. To znamená zdůvodňování „proč“ se takovýto postup, či dovednost ustálily v oblasti projektového managementu. Proč se doporučuje právě toto a jaké má následky, pokud se takovýto postup vypustí.

Oblast metodická:

·         Důvody pro realizaci technik projektového managementu v praxi

·         Co je to projekt, jeho definice a kategorie

·         Princip 3cíle projektu a vzájemná závislost jeho veličin:

o    rozsah (co je obsahem projektu)

o    čas (doba mezi datem zahájení a ukončení)

o    náklady (v IT reprezentované často jednotkami lidské práce)

·         Princip atomizace projektu:

o    dělení projektu na fáze, podfáze a činnosti

o    obvyklé fáze IT projektu

§  analýza, návrh řešení, vývoj a testování, nasazení, školení a provoz s dohledem

o    způsob řízení dílčích fází

o    stanovení rozsahu fáze

o    stanovení akceptačních kritérií fází - jak vyhodnotit, že je fáze hotová

o    předání a akceptace fáze

·         Sestavení plánu projektu a jeho verifikace:

o    rozložení projektu na fáze

o    činnosti ve fázi a jejich ohodnocení

o    přiřazení zdrojů do plánu projektu

o    sestavení kalkulací projektu

·         Členění rozsáhlých projektů do etap

·         Ekonomika softwarového projektu:

o    typické ukazatele stavu softwarového projektu

o    periodické vyhodnocování stavu projektu z ekonomického hlediska

o    skryté hrozby pro kladnou ekonomiku projektu a jejich eliminace

·         Projektová dokumentace:

o    důvody pro tvorbu dokumentace

o    principy a zásady

o    obvyklá projektová dokumentace a její hierarchie

o    právní dopady dokumentace

o    úskalí, doporučení, tipy a rady v oblasti dokumentace

·         Rizika projektu - skutečnosti, které mapujeme a které nesmí nastat:

o    metodika mapování rizik na projektu

o    metodika řízení rizik na projektu

Oblast manažerská:

·         Sestavení projektové struktury podle typu projektu (řídící komise, vedení projektu, pracovní skupiny)

·         Motivace projektového týmu

·         Obvyklá práva a povinnosti projektového manažera z pohledu funkčního projektu:

o    4 práva manažera na projektu

o    povinnosti projektového manažera

·         Projektové schůzky a jejich význam:

o    pracovní skupina

o    vedení projektu

o    řídící komise

·         Zadání úkolu lidem na projektu:

o    S.M.A.R.T. forma - stanovení úkolu způsobem, který nelze obejít, nebo špatně pochopit

o    ideální forma - úkolovaný si sám stanovuje úkol: „vlastní myšlenka lepší, než sto cizích“

·         Jednoznačná kontrola úkolu

Oblast komunikace:

·         Komunikační schéma na projektu:

o    kdo, s kým a jakým způsobem komunikuje na projektu

o    základní pravidla komunikace a jejich důvody

·         Předložení návrhu technikou 5 vět - způsob předložení návrhu s vysokou pravděpodobností přijetí:

o    měli jste přímý návrh a skupina jej zamítla? Existuje lepší postup na jeho prosazení?

·         Nejčastější důvody selhání na projektu v oblasti komunikace:

o    cvičení: komunikace na krátkém projektu

·         Zvládnutí stížnosti a případně agresivního chování kolegy na projektu

 

Cena kurzu za účastníka

Obsah v ceně

Cena bez DPH

·         školící materiály a potřebné pomůcky + materiály v elektronické podobě

·         certifikát absolvování kurzu

·         občerstvení po dobu trvání kurzu

·         dárek pro nejlépe hodnoceného účastníka kurzu

 

 

19.800Kč

 

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

15.-16.9.2020
Profesionální komunikace pro realizační role

Místo konání:jižní Morava
Cílem kurzu je zlepšit úroveň komunikace mezi realizační částí firmy a tím dosahovat v průběhu projektů/podpor větší spokojenosti.
více>>

22.-23.9.2020
Postupy analýzy potřeb zákazníků

Místo konání: jižní Morava
Cílem dvoudenního kurzu je zdokonalit účastníky v tom, jak při tvorbě analýzy a následného návrhu řešení postupovat.
více>>

1.-2.10.2020 Řízení krizových IT projektů
Místo konání: JM
Dvoudenní intenzivní kurz, zaměřený na schopnost zvládnout projekt, který se dostal do potíží.
více>>

6.-7.10.2020 Techniky manipulací
Místo konání: Praha
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

14.-15.10.2020 Strategie IT firmy v době recese
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz zaměřený na tvorbu firemní strategie společnosti a její zavedení do každodenního firemního života.
více>>


Katalogy ke stažení více>>