Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
20.4.2023
Seyfor školí obchod.

Pro obchodníky a presales konzultanty z divize IT infrastruktury firmy Seyfor a.s. jsme realizovali školení s cílem zvýšit efektivitu prodeje. více>>

7.4.2023
AIMTEC školí komunikaci,

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla kurzem Profesionální komunikace na projektech v rámci rozvoje soft-sklil dovedností. více>>

25.3.2023
Asseco školí management

Pro skupinu obchodníků ze společnosti Asseco Solutions a.s. jsme realizovali kurz zaměřený za zvýšení efektivity prodeje. více>>

14.12. 2022
PROVYS školí komunikaci

Pro divizi PROVYS firmy DCIT, a.s. jsme realizovali školení Komunikace na projektech pro konzultační tým. více>>

24.11.2022
Manažerská akademie v Telegrafii

Ve firmě Telegrafia a.s. v Košicích jsme v listopadu dokončili cyklus kurzů Manažerské akademie, který běžel od září. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů

Kurz: I400

 

Kurz se zaměřuje na klíčové prvky pro efektivní a ziskové řízení IT projektů. Projektový manažer využívá k dosažení stanovených cílů projektu znalostí metodických postupů, komunikace a vedení lidí. Kurz seznamuje účastníky s kompletní sadou postupů, včetně praktických návodů a šablon dokumentů.

 

Určení kurzu

·        Účastník: projektoví manažeři, presales konzultanti, management v realizaci, konzultanti.

·        Úroveň znalostí problematiky: začátečník až pokročilý.

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je rozvinout dovednosti potřebné pro efektivní a ziskové řízení softwarových a IT projektů. Říká se, že obchod rozhoduje o obratu společnosti a efektivita řízení projektů o její ziskovosti. Úspěšné vedení projektů vyžaduje kompetenci ve třech oblastech:

·        Znalost správných metodických postupů - metodické postupy jsou založeny na aplikaci dvou základních pravidel do praxe. Je to princip definice projektu 3cílem - rozsah, čas realizace a náklady (často vyjadřované časem pracnosti) a princip atomizace - dělení projektu na uchopitelné, plánovatelné, vykonavatelné a kontrolovatelné části.

·        Znalost manažerských postupů - v okamžiku, kdy je úkolem vedoucího projektu zadávat úkoly a provádět jejich kontrolu, lze jej jednoznačně považovat za vedoucího pracovníka jemu podřízené skupiny lidí na projektu. Zde vyvstává jednoznačně potřeba několika dovedností z oblasti managementu (dovednost vést, motivovat a řídit lidi), kterými projektový manažer ovlivňuje výkonnost „svého“ týmu.

·        Znalost komunikačních dovedností - druhou nejčastější příčinou selhání projektu nebo jeho nedokončení v rozsahu, čase a nákladech je právě oblast komunikace.

Úspěšný projektový manažer musí být schopen v praxi využít všech tří oblastí. Orientace pouze na jednu oblast (v IT velmi často metodická oblast) vede k negativním výsledkům práce. Navržený obsah kurzu se v poměru (60%:25%:15%) zabývá všemi oblastmi.

 

Typ kurzu

Dvoudenní intenzivní kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Vedení projektu je dovednost, která zásadně ovlivňuje výsledek projektu. Cílem je dokončení projektu ve sjednaném rozsahu, čase a plánovaných nákladech.

 

Detailní obsah kurzu

Cílem kurzu je rozvinout dovednosti potřebné pro řízení softwarových a IT projektů. Kurz je výrazně orientován na příčiny. To znamená zdůvodňování „proč“ se takovýto postup, či dovednost ustálily v oblasti projektového managementu. Proč se doporučuje právě toto a jaké má následky, pokud se takovýto postup vypustí.

Oblast metodická:

·        Důvody pro realizaci technik projektového managementu v praxi

·        Co je to projekt, jeho definice a kategorie

·        Princip 3cíle projektu a vzájemná závislost jeho veličin:

o   rozsah (co je obsahem projektu)

o   čas (doba mezi datem zahájení a ukončení)

o   náklady (v IT reprezentované často jednotkami lidské práce)

·        Princip atomizace projektu:

o   dělení projektu na fáze, podfáze a činnosti

o   obvyklé fáze IT projektu

§  analýza, návrh řešení, vývoj a testování, nasazení, školení a provoz s dohledem

o   způsob řízení dílčích fází

o   stanovení rozsahu fáze

o   stanovení akceptačních kritérií fází - jak vyhodnotit, že je fáze hotová

o   předání a akceptace fáze

·        Sestavení plánu projektu a jeho verifikace:

o   rozložení projektu na fáze

o   činnosti ve fázi a jejich ohodnocení

o   přiřazení zdrojů do plánu projektu

o   sestavení kalkulací projektu

·        Členění rozsáhlých projektů do etap

·        Ekonomika softwarového projektu:

o   typické ukazatele stavu softwarového projektu

o   periodické vyhodnocování stavu projektu z ekonomického hlediska

o   skryté hrozby pro kladnou ekonomiku projektu a jejich eliminace

·        Projektová dokumentace:

o   důvody pro tvorbu dokumentace

o   principy a zásady

o   obvyklá projektová dokumentace a její hierarchie

o   právní dopady dokumentace

o   úskalí, doporučení, tipy a rady v oblasti dokumentace

·        Rizika projektu - skutečnosti, které mapujeme a které nesmí nastat:

o   metodika mapování rizik na projektu

o   metodika řízení rizik na projektu

Oblast manažerská:

·        Sestavení projektové struktury podle typu projektu (řídící komise, vedení projektu, pracovní skupiny)

·        Motivace projektového týmu

·        Obvyklá práva a povinnosti projektového manažera z pohledu funkčního projektu:

o   4 práva manažera na projektu

o   povinnosti projektového manažera

·        Projektové schůzky a jejich význam:

o   pracovní skupina

o   vedení projektu

o   řídící komise

·        Zadání úkolu lidem na projektu:

o   S.M.A.R.T. forma - stanovení úkolu způsobem, který nelze obejít, nebo špatně pochopit

o   ideální forma - úkolovaný si sám stanovuje úkol: „vlastní myšlenka lepší, než sto cizích“

·        Jednoznačná kontrola úkolu

Oblast komunikace:

·        Komunikační schéma na projektu:

o   kdo, s kým a jakým způsobem komunikuje na projektu

o   základní pravidla komunikace a jejich důvody

·        Předložení návrhu technikou 5 vět - způsob předložení návrhu s vysokou pravděpodobností přijetí:

o   měli jste přímý návrh a skupina jej zamítla? Existuje lepší postup na jeho prosazení.

·        Nejčastější důvody selhání na projektu v oblasti komunikace:

o   cvičení: komunikace na krátkém projektu

·        Zvládnutí stížnosti a případně agresivního chování kolegy na projektu

 

Zpět na kurzy se zaměřením na projektové dovednosti

Zpět na přehled kurzů

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

18. a 19.7.2023
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

26.-27.7.2023
Dovednosti pro řízení IT projektů

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

8. -10.8.2023
Prodej IT řešení - Trust IT Selling

Místo konání:jižní Morava
Být úspěšný v IT obchodě znamená zvládnout řízené budovaní vztahů a vyvolání zájmu o naše řešení. Ti nejlepší používají „Trust IT Selling“.
více>>

15.8.2023
Time management v IT prostředí

Místo konání: Praha
Zahlcují Vás pracovní úkoly nad Vaši časovou možnost? Kurz Vám pomůže dosáh-
nout efektivního využití Vaše-
ho času v dynamickém pros-
tředí IT společností.
více>>

24. a 25.8.2023
Presales prezentace IT řešení

Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz se zaměřuje na postupy návrhu a realizace špičkové presales prezentace.
více>>


Katalogy ke stažení více>>