Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
3.12.2023
Prodej IT řešení pro SOFTIP

Pro slovenskou společnost SOFTIP a.s. jsme realizovali kurz Efektivní prodej IT řešení. více>>

1.10.2023
Školení obchodu pro Konica Minolta

Realizovali jsme obchodní školení pro Konica Minolta se zaměřením na oblast prodeje produkčního a průmyslového tisku. více>>

10.9.2023
ENEHANO posiluje střední management

Pro Enehano Solutions jsme realizovali školení Manažerské minimum pro team lídry. více>>

1.7.2023
OR-CZ školí komunikaci

Klíčoví konzultanti společnosti OR-CZ spol. s r.o. prošli školením komunikačních dovedností. více>>

21.6.2023
Komunikace v Telegrafii.

Ve firmě Telegrafia a.s. v Košicích jsme v průběhu jara realizovali sérii školení zaměřenou zlepšení komunikace pro konzultační a technické role. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Zprávy

 
4.1.2021 Otevřené kurzy na konci ledna
Očekáváme obnovení konání otevřených kurzů na konci ledna 2020. Jejich konání je podmíněno uvolněním restrikcí na hotelová a restaurační zařízení, které k realizaci kurzů využíváme.
Druhou restrikcí, kterou jejíž zrušení očekáváme je navýšení počtu osob ze dvou na minimálně 6. Prvním kurzem by měl být na konci ledna 2021 „Prodej IT řešení“.
 
7.10. Techniky verbálních manipulací posledním otevřeným kurzem před zavedením COVID restrikcí.
Posledním otevřeným kurzem před nástupem COVID restrikcí je byl kurz Techniky verbálních manipulací.  Nadále je konání otevřených kurzů omezeno vládními nařízeními. Vzhledem k aktuální situaci je konání otevřených kurzů očekáváné až v roce 2021. Konání firemních kurzů běží dále podle možností a přání zákazníků. Bez omezení jsou také konzultační služby.
 
25.6.2020 Společnost Unicorn systems a.s. pokračuje ve školení týmů v oblasti pokročilých technik „Jednání a vyjednávání“.
Společnost Unicorn se zaměřila na pokročilé techniky jednání  a vyjednávání svých manažerů v obchodních  rolích. Cílem kurzu bylo osvojit si strategické a taktické postupy různých vyjednávacích stylů na špičkové úrovni.
Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující největší informační systémy a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zaměřuje na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu pro své klienty. Od svého vzniku v roce 1990 společnost vyvinula řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která slouží k uspokojení potřeb klíčových firem v mnoha odvětvích ekonomiky. Více o firmě: www.unicorn.com.

10.6.2020 Prvním otevřeným školením po COVIDu bylo školení Prezentačních dovedností

Přestávka způsobená COVID opatřeními měla největší dopad na konání otevřených kurzů. To jsou kurzy, kterých se účastní lidé z různých firem. Navíc část účastníků k nám na kurzy jezdí i ze zahraničí, převážně ze Slovenska. Poslední překážkou pro realizaci kurzů byla funkčnost hotelových a gastronomických služeb, které pro zajištění vícedenních kurzů potřebujeme. S aktualizací termínu veřejných kurzů jsme proto čekali, až budeme moci poskytovat 100% kvalitu. Kurz Prezentačních dovedností byl prvním otevřeným kurzem a potvrdil, že vše pro pořádání kurzů je již ve 100% kondici. Bonusem pro účastníky kurzu, který se konal na jižní Moravě v Hustopečích, byla večerní návštěva u místního vinaře.  
 

8.6.2020 Společnost Asseco Solutions, a.s. realizuje další školení pro střední management.

Vedoucí pracovníci společnosti Asseco Solution, a.s. prošli školením manažerských dovedností. Cílem školení je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce. Školení rovněž přineslo účastníkům konkrétní náměty jak se stát špičkovým vedoucím týmu lidí v IT firmě.

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Více o firmě: www.assecosolutions.com

 
25.5.2020 Školení po přestávce vynucené opatřeními COVIDem v plném proudu
Po více než dvou měsících odkladů se opět rozjíždějí pravidelné kurzy. Filozofií našich kurzů je kromě obsahu i rovina koučingu účastníků. Tím je vyloučen plný přenos našich kurzů do některé z on-line platforem. Zákaz pohybu osob ta pro naše kurzy znamenal jejich odklad na dobu, než bude možné se opět osobně setkávat. 
 

5.12.2019 Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na řízení IT projektů.

Pro společnost AIMTEC, a.s. jsme realizovali školení Projektového managementu s cílem rozvinout dovednosti potřebné pro efektivní a ziskové řízení IT projektů. Strategií firmy je přenést co nejvíce odpovědnosti na liniové pracovníky. Firma investuje do rozvoje znalostí těchto lidí. Projektový manažer využívá k dosažení stanovených cílů projektu znalostí metodických postupů, komunikace a vedení lidí. Kurz seznamuje účastníky s kompletní sadou postupů, včetně praktických návodů a šablon dokumentů.

AIMTEC, a.s. se přes 20let specializuje na digitalizaci výroby a logistiky. Pracuje pro zákazníky po celém světě, v různých kulturách a s rozličnými přístupy k řízení. Přináší unikátní přístup k implementaci vlastních softwarových řešení. Více o firmě naleznete na: www.aimtecglobal.com

12.11.2019 Společnost Greyson realizuje cyklus školení s cílem podpořit aktivní prodej.

V průběhu měsíce listopadu jsme realizovali dva běhy kurzu Aktivní prodej IT řešení pro českou i slovenskou pobočku společnosti Greyson Consulting s.r.o. Cílem školení bylo především prohloubit dovednost aktivně získávat nové zakázky a podílet se na jejich vytváření v náročném finančním sektoru.  Kurz je kombinací procesních postupů a činností budování vztahů. Účastníci si na mnoha praktických cvičeních vyzkoušeli získané dovednosti tak, aby je mohli využít v každodenní práci.

Společnost Greyson Consulting s.r.o. je partnerem top organizací při transformaci jejich businessu a klíčových IT systémů. Pomáhá klientům pochopit nejnovější business a technologické trendy a inovace, vybírat efektivní způsob jejich aplikování do jejich strategie a pomáhá jim implementovat změny do jejich organizace a IT systémů. Více na: www.greyson.eu

25.10.2019 Firma LAURYN s.r.o. se zaměřila na kvalitu komunikace pracovníků supportu se zákazníkem.

Školení mělo pomoci lidem pracujících na různých úrovních podpory lépe odolávat tlaku zákazníků. O celkové spokojenosti zákazníka s podporou nerozhoduje pouze rychlé vyřešení jeho požadavku, ale také úroveň a forma komunikace, která hraje v procesu klíčovou roli. Cílem kurzu bylo zdokonalit profesionální úroveň komunikace pracovníků podpory a řešení možných obtížných a konfliktních situací, které komunikace na podpoře může přinést.

 Společnost LAURYN s.r.o. realizuje prodej softwarových informačních systémů pro lázeňská zařízení a rehabilitační oddělení. V letech 1991 – 1996 se zabývala kompletními službami v oblasti softwaru, hardwaru a uživatelské podpory. V roce1997 a 1998 probíhal vývoj komplexního informačního systému pro lázeňská a rehabilitační zařízení L-BIS. Aktuálně je systém L-BIS nejvíce instalovaným systémem pro lázeňská a rehabilitační zařízení v České republice a Slovenské republice. Více o firmě: www.lauryn.cz

29.8.2019 Společnost OR-CZ spol. s r.o. realizovala školení pro konzultanty divize OR-SYSTÉM s cílem zvýšit kvalitu komunikace na projektech.

Klíčoví konzultanti společnosti OR-CZ spol. s r.o. prošli dvoudenním školením v oblasti pokročilých komunikačních technik. Cílem školení bylo dále rozvíjet schopnosti konzultantů při řešení požadavků zákazníků a tím zkvalitňovat poskytované konzultační služby.

Společnost OR-CZ spol. s r.o. zajišťuje vývoj, distribuci a podporu informačních systémů pro výrobní a obchodní firmy. Nabízí ekonomické a PACS systémy pro zdravotnictví. Poskytuje řešení pro řízení vztahů se zákazníky, systémy personální identifikace a další softwarová řešení pro společnosti středního a většího rozsahu. Více o firmě naleznate zde: https://www.orcz.cz/cs

20.8.2019 Společnost E-LINX realizovala školení pro vedoucí pracovníky s cílem zvýšit kvalitu manažerské práce.

Manažeři společnosti E-LINX prošli dvoudenním školením manažerských dovedností s cílem přinést účastníkům konkrétní náměty na zlepšení své manažerské role. Obsah kurzu je tvořen sadou dovedností a znalostí vybraných jak z oblasti „leadership“, tak z oblasti „management“. Kurz klade důraz na rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce.

E LINKX a.s. je systémovým integrátorem. Tato pozice vychází z rozsáhlého portfolia vlastních aplikací, produktů třetích stran a strategických partnerství s významnými subjekty na trhu informačních technologií. Vyvíjí a realizuje podnikové informační systémy, prostřednictvím nichž můžeme řešit požadavky zákazníků z různých oblastí výroby, obchodu či služeb. Vytrvale rozšiřujeme portfolio zákazníků, které tvoří více než 600 klientů. Více o firmě na http://www.elinkx.cz/

11.7.2019 Společnost eD system a.s. školila partner account managery s cílem posílit jejich aktivní roli při řízení svých partnerů.

Cílem série školení je dále zkvalitnit péči o partnery a dodavatele. Skupina PAMů společnosti eD system, a.s. prošla školením měkkých dovedností pro úspěšné aktivní řízení svěřeného portfolia partnerů. Základem u skupinového managementu partnerů je investovat čas do partnerů, kteří mají dostatečnou perspektivu nákupu za zajímavé marže. Cílem školení bylo posílit roli partner account managera a získat ze svého portfolia partnerů větší marži.

eD system a.s. patří mezi největší distributory výpočetní techniky v České republice. Společnost stála u zrodu IT distribuce na českém trhu, nyní se spolu se sesterskými společnostmi výrazně uplatňuje v celém regionu Česko – Slovensko – Polsko. Portfolio nabízených produktů zahrnuje úplný sortiment ICT trhu, tedy více než 250 značek nejvýznamnějších světových výrobců. Má více než 20leté zkušenosti v oboru a neustále přináší nové technologie. Více o firmě na: https://www.edsystem.cz/

11.6.2019 Pro skupinu zaměstnanců podílejících se na realizaci velkých projektů společnosti GORDIC spol. s r.o. jsme realizovali kurz Zvládání konfliktních a stresových situací.

Cílem školení je zejména prevence konfliktů na projektech, které i malé nedorozumění může vyvolat. Firma GORDIC neustále zlepšuje úroveň soft-skills dovedností svých zaměstnanců. Jednou z nejužitečnějších je zvládání konfliktních a stresových situací. Kurz se zaměřil na praktický nácvik těchto situací vznikajících při práci se zákazníky nebo uvnitř společnosti.

GORDIC je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů.  V činnosti firmy se protíná oblast informačních systémů, kybernetické bezpečnosti a Internetu věcí. Firma se specializuje na tvorbu a dodávku software, včetně komplexní uživatelské podpory. Více o firmě na: https://www.gordic.cz/

4.6.2019 Společnost Asseco Solutions, a.s. realizuje školení pro nové středního managementu.

Vedoucí pracovníci společnosti Asseco Solution, a.s. prošli školením manažerských dovedností. Cílem školení je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce. Školení rovněž přineslo účastníkům konkrétní náměty jak se stát špičkovým vedoucím týmu lidí v IT firmě.

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Více o firmě: www.assecosolutions.com

 

2.4.2019  Společnost Profinit EU, s.r.o. připravila ve spolupráci se společností Wiseman, s.r.o. školení pokročilých prodejních dovedností pro vybrané skupiny zaměstanců.

Školení bylo zaměřeno na práci technických kolegů, kteří působí na pozici Delivery Manager s cílem zvýšit jejich obchodní dovednosti při prodeji pokročilých řešení.

PROFINIT je od roku 1998 významným hráčem na poli application outsourcingu a information managementu. Úspěšně dodává řešení především v oblasti vývoje softwaru na zakázku, datových skladů a business intelligence zákazníkům v Evropě i USA. Poskytuje komplexní služby od návrhu a optimalizace procesů, business a IT architektury až po finální dodávky ICT řešení. Více o firmě: www.profinit.eu

 

5.3.2019  Společnost Unicorn systems a.s. vzdělávala zaměstnance v oblasti „Jednání a vyjednávání v IT businessu“.

Společnost Unicorn se zaměřila na pokročilé techniky jednání  a vyjednávání svých manažerů v obchodních  rolích. Cílem kurzu bylo osvojit si strategické a taktické postupy různých vyjednávacích stylů na špičkové úrovni.

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující největší informační systémy a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zaměřuje na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu pro své klienty. Od svého vzniku v roce 1990 společnost vyvinula řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která slouží k uspokojení potřeb klíčových firem v mnoha odvětvích ekonomiky. Více o firmě: www.unicorn.com.

 

18.2.2019  Společnost IDC školí konzultanty s cílem zvýšit kvalitu komunikace ve vývojových a realizačních týmech.

Letos jsme navázali na cyklus školení pro společnost IDC, který začal již na podzim minulého roku. Školení bylo součástí rozsáhlejšího vzdělávání, jehož cílem je podpořit kvalitu péče o zákazníky.

Hlavními cíli bylo zlepšit úroveň komunikace lidí z realizačních týmů a dále rozvíjet schopnosti konzultantů při řešení požadavků zákazníků. Aktuální silná poptávka po práci klade na konzultanty i vývojáře vysoké nároky. Nepovedená úroveň komunikace může poškodit dojem i s jinak objektivně dobře odvedené práce.

Společnost IDC poskytuje odborníkům v oblasti informačních technologií, obchodním manažerům a investiční komunitě strategické informace, aby jim pomohla dosáhnout jejich klíčových obchodních cílů. Poskytuje globální, regionální a místní odborné znalosti o technologických a průmyslových příležitostech a trendech ve více než 110 zemích světa. Více o firmě: https://idc-cema.com/eng/

 

24.1.2019 Ve společnosti GORDIC jsme školili prezentační dovednosti.

Firma GORDIC neustále zlepšuje standard komunikačních a prezentačních dovedností svých zaměstnanců. Cílem firmy je poskytnout svým lidem co nejrychleji špičková školení, aby splňovali vysoký standard, který u svých zákazníků nabízí.

Dvoudenní školení mělo účastníky naučit na sobě vidět, kam konkrétně zaměřit své úsilí při zlepšování prezentačních dovedností. Jedná se zejména o prezentace zákazníkům, interní prezentace, prezentaci řešení, stavu projektu či plánovaných změn.

Společnost GORDIC spol. s r. o. je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů. Firma se specializuje na tvorbu a dodávky software, včetně komplexní uživatelské podpory, pro oblast státní správy, samosprávy a bankovnictví. Více o firmě na https://www.gordic.cz/

 

·        Zprávy 2018

·        Zprávy 2017

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

23. a 24.5.2024
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

27.5.2024
Time management v IT prostředí

Místo konání: Praha
Zahlcují Vás pracovní úkoly nad Vaši časovou možnost? Kurz Vám pomůže dosáh-
nout efektivního využití Vaše-
ho času v dynamickém pros-
tředí IT společností.
více>>

4.-5.6.2024
Postupy analýzy potřeb zákazníků

Místo konání: jižní Morava
Cílem dvoudenního kurzu je zdokonalit účastníky v tom, jak při tvorbě analýzy a následného návrhu řešení postupovat.
více>>

13.-14.6.2024
Projektový management v IT praxi

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

17.-18.6..2024
Manažerská akademie 3 - motivace hodnocením

Místo konání: Praha
Kurz se zaměřuje na pravidelné hodnocení práce podřízených. Nedostatek zpětné vazby patří mezi tři nejsilnější demotivující faktory zaměstnanců.
více>>

25.-26.6.2024
Profesionální komunikace pro konzultanty a support

Místo konání:jižní Morava
Cílem kurzu je zlepšit úroveň komunikace mezi realizační částí firmy a tím dosahovat v průběhu projektů/podpor větší spokojenosti.
více>>


Katalogy ke stažení více>>