Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
3.12.2023
Prodej IT řešení pro SOFTIP

Pro slovenskou společnost SOFTIP a.s. jsme realizovali kurz Efektivní prodej IT řešení. více>>

1.10.2023
Školení obchodu pro Konica Minolta

Realizovali jsme obchodní školení pro Konica Minolta se zaměřením na oblast prodeje produkčního a průmyslového tisku. více>>

10.9.2023
ENEHANO posiluje střední management

Pro Enehano Solutions jsme realizovali školení Manažerské minimum pro team lídry. více>>

1.7.2023
OR-CZ školí komunikaci

Klíčoví konzultanti společnosti OR-CZ spol. s r.o. prošli školením komunikačních dovedností. více>>

21.6.2023
Komunikace v Telegrafii.

Ve firmě Telegrafia a.s. v Košicích jsme v průběhu jara realizovali sérii školení zaměřenou zlepšení komunikace pro konzultační a technické role. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Manažerská akademie 4 - techniky koučování

Kurz: I230

 Čím je vedoucí pro své lidi? Nejvyšší dosažitelnou metou je role kouče, který motivuje a poradí v každé situaci. Koučování je navedení člověka k vlastnímu růstu prostřednictvím pravidelného dialogu vedeného formou otázek. Koučování v managementu patří mezi nejnáročnější postupy motivace a řízení lidí, protože jsme jako vedoucí vystaveni obtížné zkoušce: Upozadit sami sebe a nechat prostor růst cizí myšlenky.

 

Určení kurzu

·        Účastník: management firem.

·        Úroveň znalostí problematiky: středně pokročilý až pokročilý.

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je nacvičit jednotlivé techniky koučování a osvojit si jejich začlenění do každodenní manažerské práce. Jejich pomocí vedoucí aktivuje potenciál svých lidí, který se při běžných manažerských postupech neprojeví v plném rozsahu. Proces pravidelného koučování vyvolává u podřízených lidí ochotu se měnit a pracovat na sobě. Výsledkem je větší odpovědnost, samostatnost, loajalita a nárůst výsledků koučovaného. Tedy v celkovém důsledku mnohem lepší stav celého týmu, za který manažer odpovídá.

 

Typ kurzu

Dvoudenní kurz zaměřený na nácvik dovedností dobrého kouče. Co to vlastně koučování je? Je to rovnocenný a dlouhodobý vztah dvou partnerů (kouče-koučovaného) za účelem rozvoje a růstu koučovaného. Kouč působí jako průvodce, který zejména pomocí technik kladení otázek poskytuje koučovanému zrcadlo k nalezení svého cíle a udržení cesty k němu. Koučing uvolňuje potenciál koučovaného a zvyšuje tak jeho výkon. Co to však znamená v praxi? Najme nám firma drahého externího kouče? V drtivé většině případů to tak nebude a je tak na manažerovi využívat dovednosti koučingu při rozvoji potenciálů členů svého týmu. 

 

Koučování se také zaměřuje na změnu postojů koučovaného. Podřízený může mít výborné znalosti a dovednosti, pokud však nejsou podpořeny jeho vnitřním postojem, nic z nich v praxi nevyužije. Kolikrát jste již slyšeli: „To je zajímavá myšlenka (znalost), ale tohle u nás do firmy nelze zavést (postoj)“. Právě tyto blokační postoje lze dobře zvládnutým koučováním změnit.

 

Kdy je koučing vhodným nástrojem při vedení lidí? 

·        Vznikne-li potřeba distribuce úkolů a pravomocí.

·        Pokud kapacitní vytížení vyžaduje změnu podřízených k samostatnějšímu fungování.

·        Je potřeba podpořit ochotu přijmout osobní odpovědnost u členů týmu.

·        Pokud některý ze zaměstnanců potřebuje pomoc při propadu jeho pracovního výkonu.

·        Pokud je v zaměstnanci potenciál, který se mu nedaří samostatně uvolnit.

·        Pokud podřízený ustrnul ve svém rozvoji a tvrdí, že již na sobě nepotřebuje pracovat.

·        Při přípravě na novou roli nebo pomoci při výkonu nové role.

·        Motivace k iniciativě a samostatnému myšlení.

·        Je potřeba znovu členy týmu naučit navrhovat možné způsoby řešení konkrétní situace.

·        Člen týmu se cítí prací nenaplněn a uvažuje o odchodu.

 

 

Přínosy kurzu pro účastníka

·        Stane se lepším partnerem pro svůj tým

·        Podaří se mu více aktivovat tým jako celek

·        Zvýšení své obliby i autority v týmu

·        Uvolní manažerům ruce přenesením dílčího rozhodování na samostatnější členy týmu

·        Sníží se třenice s experty v mém týmu

 

 

 

Detailní obsah kurzu

·        Co to je koučing a jak funguje - zbavení mýtů a legend

·        Klíčové přínosy koučingu - proč se jím jako manažer zabývat, co od něj lze očekávat

·        Situace, kdy je koučing účinný jako nástroj řízení lidí (managementu)

o   potřeba distribuce úkolů a pravomocí

o   pomoc při sníženém výkonu

o   odmítání potřeby na sobě pracovat

o   odmítání osobní odpovědnosti

o   příprava na novou roli

o   motivace k iniciativě zaměstnanců

·        Dílčí nástroje koučingu

o   kladení otázek

o   osobní příklad

o   referenční příběhy

o   simulace a školení dovedností

o   poskytnutí zpětné vazby

·        Postupy nasměrování ke zdroji inspirace

·        Vlastnosti dobrého kouče

·        Rizika bránící uplatnění koučování

·        Role kouče vůči koučovanému

·        Fáze koučování

o   připuštění potřeby změny - nabourání stávajícího stavu spokojenosti a stagnace. Zhodnocení současného výkonu.

o   příprava na změny - uvědomění si potřeby cílů a vizí. Nastavení cílového stavu změny.

o   ujasnění vizí, cílů a směřování rozvoje. Nastavení plánu změny k cílovému stavu.

o   průběžný rozvoj - kontrola a přehodnocování vizí a cílů. Jednání a kontrola úkolů podle plánů.

·        Jak rozpoznat osoby, které lze a které nelze koučovat

·        Metody koučování a jejich vhodnost (postupy a praktický nácvik)

o   1:1 koučování - jeden kouč, jeden koučovaný

o   1:N koučování - jeden kouč, skupinka koučovaných

o   sebe koučing

o   1:1 a 1:N ve variantě externího (mimo firmu) a interního (např. nadřízený) kouče

·        Praktické tipy a triky pokročilého koučování

o   vybrané praktické postupy a techniky v rámci koučingu

·        Rizika a bariéry pro realizaci koučingu

·        Koučing, mentoring, manipulace - jaké jsou rozdíly a proč se jich nebát

 

 

Zpět na kurzy se zaměřením na manažerské dovednosti

Zpět na přehled kurzů

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

22. a 23.4.2024
Manažerská akademie 1. - práce s jednotlivcem

Místo konání: jižní Morava
Cílem je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce.
více>>

23. a 24.5.2024
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

27.5.2024
Time management v IT prostředí

Místo konání: Praha
Zahlcují Vás pracovní úkoly nad Vaši časovou možnost? Kurz Vám pomůže dosáh-
nout efektivního využití Vaše-
ho času v dynamickém pros-
tředí IT společností.
více>>

4.-5.6.2024
Postupy analýzy potřeb zákazníků

Místo konání: jižní Morava
Cílem dvoudenního kurzu je zdokonalit účastníky v tom, jak při tvorbě analýzy a následného návrhu řešení postupovat.
více>>


Katalogy ke stažení více>>