Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
17.5.2024
Vyjednávání pro obchod v AIMTECu

AIMTEC, a.s. věnuje rozvoji lidí tradičně velkou pozornost. Skupina obchodníků prošla školením Pokročilé techniky jednání a vyjednávání. více>>

25.4.2024
Asseco rozvíjí Account management

Pro Asseco Solutions a.s. jsme realizovali dva běhy kurzu Account Management, jejichž cílem je dále posílit kvalitu péče o stávající zákazníky. více>>

6.3.2024
Krizový management projektů pro Ipesoft

Pro slovenskou firmu Ipesoft jsme v jejím sídle v Žilině realizovali firemní kurz Krizový management IT projektů. více>>

26.2.2024
Manažerská akademie pro Yunex Traffic

Pro vývojové centrum Yunex Traffic jsme realizovali vzdělávání středního managementu v rámci kurzů Manažerské akademie. více>>

3.12.2023
Prodej IT řešení pro SOFTIP

Pro slovenskou společnost SOFTIP a.s. jsme realizovali kurz Efektivní prodej IT řešení. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Procesy personalistiky IT firmy

 

Kurz I150

 

Personální procesy a personální práce patří v IT firmách k podceňovaným místům. Od určité velikosti firmy je to však právě personalistika, která zásadním způsobem ovlivňuje výkon organizace. Bez nadsázky můžeme fungující personalistiku považovat za klíčový prvek pro tvorbu zisku firmy. Podle akutní potřeby se také jednotlivé procesy rozvíjejí přirozeně značně nerovnoměrně a to má značné negativní následky.  Kurz v jednom celku přináší přehled „best-of“ činností a procesů personalistiky v IT firmě.

 

Určení akce

·        Účastník: personalisté, vyšší management, majitelé firem.

·        Úroveň znalostí problematiky: nerozhoduje.

 

Cíle kurzu

Cílem je poskytnout ucelený a praktický pohled na „best of“ postupy v procesech, které spadají do oblasti personalistiky v IT firmě. Kurz se zabývá konkrétním obsahem dílčích procesů, včetně priority jejich zavedení podle velikosti organizace. Účastníci také získají konkrétní postupy na adaptaci znalostí z kurzu ve vlastním firemním prostředí. Zvláštní kapitolou je příprava na vnitřní argumentaci o potřebě zavedení, či změně fungování interních procesů. To vše přispívá k lepšímu postavení personalisty ve firmě.    

 

Typ kurzu

Dvoudenní kurz, zaměřený na rozvoj dovedností spadajících do oblasti personalistiky. Kurz se zabývá klíčovými tématy, kterými personalistika přispívá k rozvoji IT firmy. O podceňování důležitosti personalistiky v IT firmách vypovídá fakt, že počtem osob v ní pracujících je to kapacitně nejvíce podceňovaná jednotka ve firmě. Tedy personalistika má daleko větší možnosti přispět k úspěchu firmy, než jaké má kapacity je realizovat.

 

O důležitosti personalistiky svědčí fakt, že se k ní vážou důležité otázky s výrazným ekonomických dopadem: Jaká je ztráta způsobená tím, že nám na některé pozici člověk několik měsíců schází? O kolik příjmů firma přichází, pokud systém odměňování nevede každého zaměstnance k zájmu o dosažení firemního zisku? Jak je drahé se zmýlit se při výběru? Jaká je cena nižší znalostní úrovně zaměstnanců, než jaká je možná? Jak co nejrychleji získat z nových lidí co nejlepší pracovní výsledek? Jak drahý je zbytečný odchod člověka? Proč mají naši lidé práci jen jako zdroj obživy? Jak se nám prodražuje nábor, když nemáme adekvátní jméno na trhu?

 

Kurz se zabývá klíčovými oblastmi personalistiky v IT firmě:

·        Personální marketing dovnitř i vně organizace

·        Řízení a predikce potřeby nových lidí

·        Aktivní získávání nových zaměstnanců

·        Ekonomika lidských zdrojů v IT firmě

·        Systémy pro zajištění výkonnosti zaměstnance

·        Řízený rozvoj znalostí a dovedností – tedy aktivace potenciálu zaměstnanců

·        Zajištění personální stability firmy

·        Nové technologie a personální práce

Zabíhá však také do dalších souvisejících témat, ať již z oblasti právní, či manažerské.

 

Klíčové přínosy pro účastníka

·        Přehled o tom, co v plné šíři dnes personalistika v moderní IT firmě řeší

·        Zpětná vazba, zda nepodceňujeme důležitost některých personálních procesů

·        Zkušenosti, co se v daném procesu v jiných firmách osvědčilo a co nikoliv

·        Náměty na posílení role personalistiky ve firmě

·        Zvýšení schopnosti obhájit plánované změny v personalistice uvnitř firmy

.  


 

Detailní obsah kurzu

·        Závislost fáze růstu společnosti a potřeby konkrétních personálních procesů v IT firmě

·        Přehled procesů a činnosti personalistiky v podobě aktuálních trendů

·        Kalkulace návratnosti zavedení konkrétních personálních procesů – jak vnitřně prodat potřebné změny

·        Proč je personalista (personální oddělení) klíčovým prvkem k dosažení zisku IT firmy

·        Hodnota zaměstnance

o   Faktické zhodnocení přínosů a výdajů na konkrétního zaměstnance

o   Sestavení žebříčku zaměstnanců podle důležitosti pro společnost

o   Principy interní kategorizace lidských zdrojů

·        Nábor zaměstnanců (nevhodně vybraný člověk je drahý omyl)

o   Personální marketing firmy – budování dobrého jména

o   Moderní technologie a jejich podpora při náboru lidí

o   Mapa potřeb pokrytí pozic a její vazba na strategii firmy

o   Postupy získávání potenciálních uchazečů

o   Pipeline náboru – nástroj pro řízení a kontrolu

o   Vyhodnocení životopisů v prvním kole

o   Pokročilé techniky vyhodnocení vhodnosti zaměstnance na pozici

o   Vícevrstvé hodnocení uchazečů

·        Začlenění nového zaměstnance do činností firmy (urychlení návratnosti investice do nového člověka)

o   Asociační plány – vzory a postupy pro klíčové role

o   Metriky pro zjištění stavu zapracování na konkrétní pozici

o   Riziko střetu kultury příchozího zaměstnance a firemní kultury

o   Rizika spojená s rozsáhlým náborem nebo akvizicí

·        Výkonové prostředí

o   Metriky hodnocení výkonu dílčích procesů v IT firmě

o   Způsoby odměňování v závislosti na metrikách výkonu pro jednotlivé pracovní role

·        Systém hodnocení zaměstnanců (zásady hodnotícího pohovoru)

o   Motivace lidí k vyšší loajalitě a výkonu

·        Rozvoj zaměstnanců v závislosti na pracovních pozicích

o   Vybudování znalostní mapy společnosti a její vazba na strategii společnosti

o   Kompetenční modely ve vztahu k pracovní pozici

o   Metody testování stavu znalostí

o   Vzdělávací plán – nejefektivnější cesta rozvoje lidí

·        Stabilizace lidí ve firmě

o   Tvorba stabilního prostředí

o   Negativní trendy ve vnitrofiremním prostředí

o   Interní personální marketing

·        Získávání zpětné vazby od zaměstnanců

o   360°

o   Dotazníkové akce

o   Osobní pohovory

·        Ukončení činnosti zaměstnance ve firmě

·        Outsourcing vybraných činností personalistiky a jeho návratnost

·        Integrační funkce personalistiky

·        Rozdělení kompetencí mezi personalistu a ostatní manažery

·        Personalista a sociální rovina úkolů ve firmě

·        Strategický plán rozvoje personalistiky v IT organizaci

 

 

 

Zpět na kurzy se zaměřením na efektivní firemní organizaci

Zpět na přehled kurzůPřihláška na kurzy
Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

21.-22.8..2024
Manažerská akademie 3 - motivace hodnocením

Místo konání: Praha
Kurz se zaměřuje na pravidelné hodnocení práce podřízených. Nedostatek zpětné vazby patří mezi tři nejsilnější demotivující faktory zaměstnanců.
více>>

27.-28.8.2024
Projektový management v IT praxi

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

10.-11.9.2024 Techniky manipulací
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

17.-18.9.2024
Profesionální komunikace pro konzultanty a support

Místo konání:jižní Morava
Cílem kurzu je zlepšit úroveň komunikace mezi realizační částí firmy a tím dosahovat v průběhu projektů/podpor větší spokojenosti.
více>>


Katalogy ke stažení více>>