Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
25.6.2020
UNICORN školí jednání

UNICORN, a.s. pokračuje ve školí týmů na pokročilé techniky jednání a vyjednávání se zaměřením na spolupráci. více>>

10.6.2020
Otevřené Prezentační dovednosti

Prvním otevřeným školením po COVIDu byl kurz Prezentačních dovedností. více>>

8.6.2020
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme další školení speciálně zaměřená na roli středního managementu. více>>

25.5.2020
Po COVIDu jedeme

Školení jsou po přestávce vynucené opatřeními COVIDem v plném proudu. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
 
Procesy personalistiky IT firmy

 

Kurz I150

 

Personální procesy a personální práce patří v IT firmách k podceňovaným místům. Od určité velikosti firmy je to však právě personalistika, která zásadním způsobem ovlivňuje výkon organizace. Bez nadsázky můžeme fungující personalistiku považovat za klíčový prvek pro tvorbu zisku firmy. Podle akutní potřeby se také jednotlivé procesy rozvíjejí přirozeně značně nerovnoměrně a to má značné negativní následky.  Kurz v jednom celku přináší přehled „best-of“ činností a procesů personalistiky v IT firmě.

 

Určení akce

·        Účastník: personalisté, vyšší management, majitelé firem.

·        Úroveň znalostí problematiky: nerozhoduje.

 

Cíle kurzu

Cílem je poskytnout ucelený a praktický pohled na „best of“ postupy v procesech, které spadají do oblasti personalistiky v IT firmě. Kurz se zabývá konkrétním obsahem dílčích procesů, včetně priority jejich zavedení podle velikosti organizace. Účastníci také získají konkrétní postupy na adaptaci znalostí z kurzu ve vlastním firemním prostředí. Zvláštní kapitolou je příprava na vnitřní argumentaci o potřebě zavedení, či změně fungování interních procesů. To vše přispívá k lepšímu postavení personalisty ve firmě.    

 

Typ kurzu

Dvoudenní kurz, zaměřený na rozvoj dovedností spadajících do oblasti personalistiky. Kurz se zabývá klíčovými tématy, kterými personalistika přispívá k rozvoji IT firmy. O podceňování důležitosti personalistiky v IT firmách vypovídá fakt, že počtem osob v ní pracujících je to kapacitně nejvíce podceňovaná jednotka ve firmě. Tedy personalistika má daleko větší možnosti přispět k úspěchu firmy, než jaké má kapacity je realizovat.

 

O důležitosti personalistiky svědčí fakt, že se k ní vážou důležité otázky s výrazným ekonomických dopadem: Jaká je ztráta způsobená tím, že nám na některé pozici člověk několik měsíců schází? O kolik příjmů firma přichází, pokud systém odměňování nevede každého zaměstnance k zájmu o dosažení firemního zisku? Jak je drahé se zmýlit se při výběru? Jaká je cena nižší znalostní úrovně zaměstnanců, než jaká je možná? Jak co nejrychleji získat z nových lidí co nejlepší pracovní výsledek? Jak drahý je zbytečný odchod člověka? Proč mají naši lidé práci jen jako zdroj obživy? Jak se nám prodražuje nábor, když nemáme adekvátní jméno na trhu?

 

Kurz se zabývá klíčovými oblastmi personalistiky v IT firmě:

·        Personální marketing dovnitř i vně organizace

·        Řízení a predikce potřeby nových lidí

·        Aktivní získávání nových zaměstnanců

·        Ekonomika lidských zdrojů v IT firmě

·        Systémy pro zajištění výkonnosti zaměstnance

·        Řízený rozvoj znalostí a dovedností – tedy aktivace potenciálu zaměstnanců

·        Zajištění personální stability firmy

·        Nové technologie a personální práce

Zabíhá však také do dalších souvisejících témat, ať již z oblasti právní, či manažerské.

 

Klíčové přínosy pro účastníka

·        Přehled o tom, co v plné šíři dnes personalistika v moderní IT firmě řeší

·        Zpětná vazba, zda nepodceňujeme důležitost některých personálních procesů

·        Zkušenosti, co se v daném procesu v jiných firmách osvědčilo a co nikoliv

·        Náměty na posílení role personalistiky ve firmě

·        Zvýšení schopnosti obhájit plánované změny v personalistice uvnitř firmy

.  


 

Detailní obsah kurzu

·        Závislost fáze růstu společnosti a potřeby konkrétních personálních procesů v IT firmě

·        Přehled procesů a činnosti personalistiky v podobě aktuálních trendů

·        Kalkulace návratnosti zavedení konkrétních personálních procesů – jak vnitřně prodat potřebné změny

·        Proč je personalista (personální oddělení) klíčovým prvkem k dosažení zisku IT firmy

·        Hodnota zaměstnance

o   Faktické zhodnocení přínosů a výdajů na konkrétního zaměstnance

o   Sestavení žebříčku zaměstnanců podle důležitosti pro společnost

o   Principy interní kategorizace lidských zdrojů

·        Nábor zaměstnanců (nevhodně vybraný člověk je drahý omyl)

o   Personální marketing firmy – budování dobrého jména

o   Moderní technologie a jejich podpora při náboru lidí

o   Mapa potřeb pokrytí pozic a její vazba na strategii firmy

o   Postupy získávání potenciálních uchazečů

o   Pipeline náboru – nástroj pro řízení a kontrolu

o   Vyhodnocení životopisů v prvním kole

o   Pokročilé techniky vyhodnocení vhodnosti zaměstnance na pozici

o   Vícevrstvé hodnocení uchazečů

·        Začlenění nového zaměstnance do činností firmy (urychlení návratnosti investice do nového člověka)

o   Asociační plány – vzory a postupy pro klíčové role

o   Metriky pro zjištění stavu zapracování na konkrétní pozici

o   Riziko střetu kultury příchozího zaměstnance a firemní kultury

o   Rizika spojená s rozsáhlým náborem nebo akvizicí

·        Výkonové prostředí

o   Metriky hodnocení výkonu dílčích procesů v IT firmě

o   Způsoby odměňování v závislosti na metrikách výkonu pro jednotlivé pracovní role

·        Systém hodnocení zaměstnanců (zásady hodnotícího pohovoru)

o   Motivace lidí k vyšší loajalitě a výkonu

·        Rozvoj zaměstnanců v závislosti na pracovních pozicích

o   Vybudování znalostní mapy společnosti a její vazba na strategii společnosti

o   Kompetenční modely ve vztahu k pracovní pozici

o   Metody testování stavu znalostí

o   Vzdělávací plán – nejefektivnější cesta rozvoje lidí

·        Stabilizace lidí ve firmě

o   Tvorba stabilního prostředí

o   Negativní trendy ve vnitrofiremním prostředí

o   Interní personální marketing

·        Získávání zpětné vazby od zaměstnanců

o   360°

o   Dotazníkové akce

o   Osobní pohovory

·        Ukončení činnosti zaměstnance ve firmě

·        Outsourcing vybraných činností personalistiky a jeho návratnost

·        Integrační funkce personalistiky

·        Rozdělení kompetencí mezi personalistu a ostatní manažery

·        Personalista a sociální rovina úkolů ve firmě

·        Strategický plán rozvoje personalistiky v IT organizaci

 

 

 

Zpět na kurzy se zaměřením na efektivní firemní organizaci

Zpět na přehled kurzůPřihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

28.-28.7.2020
Profesionální komunikace pro realizační role

Místo konání:jižní Morava
Cílem kurzu je zlepšit úroveň komunikace mezi realizační částí firmy a tím dosahovat v průběhu projektů/podpor větší spokojenosti.
více>>

4.-6.8.2020
Prodej IT řešení - Trust IT Selling

Místo konání:jižní Morava
Být úspěšný v IT obchodě znamená zvládnout řízené budovaní vztahů a vyvolání zájmu o naše řešení. Ti nejlepší používají „Trust IT Selling“.
více>>

11.-12.8.2020 Strategie rozvoje IT firmy
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz zaměřený na tvorbu firemní strategie společnosti a její zavedení do každodenního firemního života.
více>>

13.8.2020
Time management v IT prostředí

Místo konání: Praha
Zahlcují Vás pracovní úkoly nad Vaši časovou možnost? Kurz Vám pomůže dosáh-
nout efektivního využití Vaše-
ho času v dynamickém pros-
tředí IT společností.
více>>

26.-27.8.2020
Postupy analýzy potřeb zákazníků

Místo konání: jižní Morava
Cílem dvoudenního kurzu je zdokonalit účastníky v tom, jak při tvorbě analýzy a následného návrhu řešení postupovat.
více>>


Katalogy ke stažení více>>