Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
25.6.2020
UNICORN školí jednání

UNICORN, a.s. pokračuje ve školí týmů na pokročilé techniky jednání a vyjednávání se zaměřením na spolupráci. více>>

10.6.2020
Otevřené Prezentační dovednosti

Prvním otevřeným školením po COVIDu byl kurz Prezentačních dovedností. více>>

8.6.2020
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme další školení speciálně zaměřená na roli středního managementu. více>>

25.5.2020
Po COVIDu jedeme

Školení jsou po přestávce vynucené opatřeními COVIDem v plném proudu. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
 
Manažerská akademie pro vedoucí pracovníky v IT

Motto: „Bez změny dosáhnu v příštím období stejného, většinou však horšího výsledku.“

Vedení lidí je samostatná dovednost, která nemá s technickou odborností mnoho společného. Přitom v IT firmě je vedoucí pracovník do funkce vybrán často na základě své vysoké odbornosti. Manažerská akademie slouží k intenzivnímu rozvoji dovednosti vést úspěšně lidi ve vysoce intelektuálním prostředí IT firmy.  

 

Co je to manažerská akademie?

Cyklus kurzů manažerské akademie má za cíl pomoci vedoucím pracovníkům v IT firmách plnit růstové cíle jejich týmů pomocí konkrétních námětů na zvýšení kvality manažerské práce.

 

Cyklus se skládá ze tří dvoudenních kurzů, které se konají s odstupem přibližně jednoho měsíce. Společně tvoří páteř dovedností, které úspěšný manažer využívá ve své každodenní práci. Mezi díly cyklu také účastník plní konkrétní zadání z manažerské praxe.

Jaké jsou přínosy cyklu pro manažery v IT firmách?

·        Šetří čas - koncentrace informací a cvičení odpovídá vyššímu intelektu lidí pracujících v IT firmách zvyklých na nadprůměrný výkon. Získají tak více v méně dnech.

·        Větší spokojenost – chytrý manažer nemá zájem jen vyslechnout si jak postupovat, ale také se dozvědět zdůvodnění, proč je tento postup správný.

·        Více si rozumíme - lektor cyklu sám v IT firmách pracoval, za posledních 13 let v konzultační a lektorské činnosti realizoval v IT firmách desítky projektů změn.

·        Vyšší úroveň osvojení dovedností – k adaptaci znalostí jsou výhodnější příklady aplikace z každodenních situací manažerů v IT. Cvičíme na realitě.

·        Akumulace znalostí z IT prostředí – kurzy odrážejí zkušenosti z fungování více než 320 IT firem a jejich manažerů, ať již mezinárodních, či místních.

 

Termíny jednotlivých kurzů manažerské akademie                                                                        

·        1. díl - 7. a 8.1.2020 (2 dny, úterý a středa)

·        2. díl – 4. a 5.2.2020 (2 dny, úterý a středa)

·        3. díl – 3. a 4.3.2020 (2 dny, úterý a středa)

 

Místo konání kurzů

Jednotlivé díly akademie vystřídají dvě lokality v rámci ČR. Součástí je také neformální večerní program mezi prvním a druhým dnem. První díl akademie se uskuteční na jižní Moravě (večer proběhne degustace vín). Druhá část se uskuteční v Praze (večer je v plánu společná večeře) a třetí díl proběhne opět v Praze (večerní překvapení je z oblasti exklusivní gastronomie).

 

Cena cyklu kurzů

Cena za účastníka zahrnuje vše s výjimkou případného ubytování na místě kurzu.

 

Rozsah

Cena v Kč bez DPH

Celý cyklus (1. až 3. část)

3 x 2 dny (6 celkem)

47.800

Manažerská akademie - 1. část *

2 dny

22.600

Manažerská akademie - 2. část *

2 dny

22.600

Manažerská akademie - 3. část *

2 dny

22.600

* poznámka: Je možné objednat i účast na dílčím kurzu, přednost v účasti mají ale zájemci o celý cyklus kurzů.

 

Témata jednotlivých kurzů manažerské akademie

 

1. díl (7. a 8.1.2020) – manažerská práce s jednotlivcem

·        Co očekávají podřízení od manažera v IT firmě

·        Mé silné a slabé stránky při vedení lidí

·        Co dělá manažera manažerem - práva a povinnosti

·        Stanovení úkolu příkazem, nebo požádáním o návrh řešení

·        Kontrola jako nástroj pro zjištění stavu plnění úkolů

·        Vytýkání nedostatků v práci

·        Nefinanční motivace pracovníků

·        Čím demotivuji podřízené

·        Osobně nepříjemné rozhovory

 

2. díl (4. a 5.2.2020) – manažerská práce s týmem

·        Typologie osob – co mohu od koho v práci očekávat

·        Zásady finanční motivace členů týmu

·        Správně vedená porada týmu

·        Postup vedení schůzky k řešení konkrétních problémů

·        Delegování úkolů na členy týmu

·        Techniky na podporu kreativity v týmu

·        Techniky na podporu rozhodování v týmu

·        Řízený rozvoj členů týmu

·        Posouzení vhodnosti nového zaměstnance pro můj tým

·        Prosazování zájmů týmu v rámci společnosti

 

3. díl (3. a 4.3.2020) – motivace a hodnocení práce

·        Bariéry manažera v IT provádět hodnocení práce podřízených

·        Postupy každodenního hodnocení výstupů práce

·        Nejčastější chyby manažerů v IT při hodnocení práce podřízených

·        Podhled na systém hodnocení práce jako na způsob realizace firemní strategie

·        Objektivní metriky nad procesy jednotlivých pracovníku (KPI)

·        Osobní plány zaměstnanců jako motivační nástroj

·        Proces hodnotícího pohovoru krok za krokem

·        Dílčí techniky nezbytné pro vedení pohovoru

·        Obtížné situace při hodnocení práce

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

15.-16.9.2020
Profesionální komunikace pro realizační role

Místo konání:jižní Morava
Cílem kurzu je zlepšit úroveň komunikace mezi realizační částí firmy a tím dosahovat v průběhu projektů/podpor větší spokojenosti.
více>>

22.-23.9.2020
Postupy analýzy potřeb zákazníků

Místo konání: jižní Morava
Cílem dvoudenního kurzu je zdokonalit účastníky v tom, jak při tvorbě analýzy a následného návrhu řešení postupovat.
více>>

1.-2.10.2020 Řízení krizových IT projektů
Místo konání: JM
Dvoudenní intenzivní kurz, zaměřený na schopnost zvládnout projekt, který se dostal do potíží.
více>>

6.-7.10.2020 Techniky manipulací
Místo konání: Praha
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

14.-15.10.2020 Strategie IT firmy v době recese
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz zaměřený na tvorbu firemní strategie společnosti a její zavedení do každodenního firemního života.
více>>


Katalogy ke stažení více>>