Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
17.5.2024
Vyjednávání pro obchod v AIMTECu

AIMTEC, a.s. věnuje rozvoji lidí tradičně velkou pozornost. Skupina obchodníků prošla školením Pokročilé techniky jednání a vyjednávání. více>>

25.4.2024
Asseco rozvíjí Account management

Pro Asseco Solutions a.s. jsme realizovali dva běhy kurzu Account Management, jejichž cílem je dále posílit kvalitu péče o stávající zákazníky. více>>

6.3.2024
Krizový management projektů pro Ipesoft

Pro slovenskou firmu Ipesoft jsme v jejím sídle v Žilině realizovali firemní kurz Krizový management IT projektů. více>>

26.2.2024
Manažerská akademie pro Yunex Traffic

Pro vývojové centrum Yunex Traffic jsme realizovali vzdělávání středního managementu v rámci kurzů Manažerské akademie. více>>

3.12.2023
Prodej IT řešení pro SOFTIP

Pro slovenskou společnost SOFTIP a.s. jsme realizovali kurz Efektivní prodej IT řešení. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Řízení partnerů v distribučním řetězci

Kurz: I340

 

Nepřímý distribuční model prodeje přes obchodní partnery má řadu výhod. Cílem kurzu je obsáhnout klíčové dovednosti pro úspěšné aktivní řízení partnerů a tím dosahování plánovaných obchodních cílů. Od zvolení strategie podle perspektivy partnera až po rozdílné způsoby jednání a podpory.

 

Určení kurzu

·        Účastník: obchodníci pečující o partnery, obchodní management, management.

·        Úroveň znalostí problematiky: středně až pokročilý.

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je připravit účastníky na techniky a postupy potřebné pro aktivní řízení svěřeného portfolia partnerů. Výsledkem je růst efektivity prodejů u partnerů. Kurz se zabývá jak technikami dílčí práce s jedním obchodním partnerem, tak správou distribučního kanálu jako celku. Klade důraz na aktivní roli partner account manažera při řízení svých přidělených partnerů.

 

Řízení partnerů častokrát sklouzne do pasivního modu. Pozornost dostává ten, kdo aktivněji kontaktuje obchodníka, nebo hlasitěji křičí. Obchodník se tak často stává „sluhou“ partnerů, kteří však nemají ten největší obchodní potenciál. Cílem kurzu je napomoci s opuštěním tohoto pasivního modu a převzetí iniciativy v práci s partnery.

 

Typ kurzu

Dvoudenní kurz se zabývá klíčovými technikami pro aktivní rozvoj distribučního řetězce. Jednotlivé techniky a postupy lze přiřadit ke třem klíčovým aktivitám, které tvoří jako celek partner management:

 

·        Získání nových partnerů. Cílem této aktivity je rozšiřovat distribuční řetězec o kvalitní partnery, kteří výrazně přispějí k obchodním úspěchům. Klíčovou aktivitou je zaměřit se od počátku na potenciální partnery, kteří mají vysoký potenciál prodejů.

 

·        Aktivní řízení partnera. Cílem této aktivity je řízený rozvoj obchodních aktivit partnera. Stěžejní roli zde hraje business plán projednaný každoročně s partnerem a sdílení obchodních příležitostí (pipeline management). Patří sem také budování vztahů, které umožňují udržení partnerů v distribučním řetězci. Bráníme tím také případnému začlenění konkurenčních produktů do portfolia partnera. Výhodou je také schopnost predikce obchodních výsledků partnera.

 

·        Řízení partnerského řetězce jako celku. Cílem těchto aktivit je zejména omezení srážek partnerů v tržním prostoru a stanovení priorit našich obchodních zdrojů vůči jednotlivým partnerům. Vnitřním cílem je upřesnit predikci příjmů za celý distribuční řetězec. Největším konkurentem je pro partnera vždy jiný partner v distribučním řetězci, nebo přímo výrobce.

 

 

Přínosy pro účastníky kurzu

·        Na jednotku vynaloženého času získat od partnerů větší prodeje;

·        Schopnost aktivně zhodnotit reálný obchodní potenciál partnera;

·        Zlepšení schopnosti nenechat se vtáhnout slabým partnerem do zbytečné práce;

·        Snížení počtu nepříjemných třenic mezi partnery;

·        Nárůst respektu ve svěřeném partnerském řetězci;

·        Mít jasnou představu, co se musí v partnerském řetězci změnit, aby prodával výrazně více;

·        Přesun práce z pasivního modu plnění úkolů, které po mě chtějí partneři, do aktivního modu.


 

Detailní obsah kurzu

Kurz je složen z následujících bloků:

·        Proč se zabývat technikami partner managementu

·        Aktivní vs. pasivní přístup při správě partnerů

·        Nejčastější chyby partner account managementu

·        Činnosti partner account manažera

·        Rozdíly v postupech partner account managementu podle zaměření partnera na segment zákazníků

o   SOHO segment

o   střední zákazníci

o   korporátní klientela

·        Získávání nových partnerů (základní postupy - zkráceně)

o   vytipování vhodných partnerů

o   vytvoření důvodů pro zahájení spolupráce

§  výlučný (pouze přes partnery) a sdílený (konkurujeme přímo partnerům) distribuční model

o   evoluční plán začlenění nového partnera do distribučního řetězce

o   role business plánu při sjednávání spolupráce s partnerem

·        Aktivní řízení partnera

o   strategický plán obchodní spolupráce

§  nastavení plánu spolupráce

§  roční obchodní plán - obsah a práce s ním

§  pipeline management - sdílení obchodních příležitostí

§  schůzka - klíčový prvek řízení partnera

§  ostatní nástroje řízení partnera

§  komunikační kanály a jejich výhody a nevýhody

§  telePAM - řízení geograficky rozdílných partnerů s převahou telefonického kontaktu

o   čtyři techniky udržení partnera v distribučním řetězci

§  řízené vytváření a prohlubování personálních vztahů

§  budování vstupních bariér pro vstup konkurence

§  vytváření bariér před zahájením spolupráce partnera s konkurencí

§  společné činnosti a zájmy

·        Řízení partnerského řetězce jako celku

o   klasifikace partnerů Paretovým seznamem podle stanovených kritérií

o   strategická analýza portfolia partnerů

§  aktuální úroveň vztahů

§  atraktivita a potenciál budoucích příjmů

o   globální plán rozvoje partnerského řetězce

o   rozdělení celkové kapacity zdrojů mezi partnery

o   plán aktivit s partnery na základě objemu našich dostupných zdrojů pro jejich řízení

o   predikce obchodních výsledků distribučního řetězce - pipeline management

o   SWAT analýza partnerského řetězce

·        Osobní plán partner account manažera

·        Praktické techniky pro úspěšný partner account management

o   vytváření nového obchodního prostoru u partnera

o   techniky směřování obchodních zdrojů partnera na prodej našich produktů

 

Zpět na kurzy se zaměřením na obchodní dovednosti

Zpět na přehled kurzů

 Přihláška na kurzy
Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

21.-22.8..2024
Manažerská akademie 3 - motivace hodnocením

Místo konání: Praha
Kurz se zaměřuje na pravidelné hodnocení práce podřízených. Nedostatek zpětné vazby patří mezi tři nejsilnější demotivující faktory zaměstnanců.
více>>

27.-28.8.2024
Projektový management v IT praxi

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

10.-11.9.2024 Techniky manipulací
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

17.-18.9.2024
Profesionální komunikace pro konzultanty a support

Místo konání:jižní Morava
Cílem kurzu je zlepšit úroveň komunikace mezi realizační částí firmy a tím dosahovat v průběhu projektů/podpor větší spokojenosti.
více>>


Katalogy ke stažení více>>