Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
20.6.2021
Otevřené kurzy opět dostupné

Otevřené kurzy jsou opět dostupné! Nejbližším kurzem je v termínu 27. až 29.7. Prodej IT řešení. Termíny ostatních kurzů do konce roku 2021 jsou již dostupné. více>>

16.6.2021
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli team lídrů. více>>

10.6.2021
Projektové řízení v AIMTECu

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů. více>>

8.6.2021
ENEHANO posiluje management

Enehano Solutions školí v rámci rychlého růstu svůj tým manažerů na dovednosti vedení lidí. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Moderování tvorby strategie společnosti

Strategií se rozumí konkrétní plán, jak naplnit vizi společnosti. Formou od dílčích cílů přes plány inovace klíčových procesů až s rozpadem do osobních plánů jednotlivých zaměstnanců. Aby strategie nezůstala jen teoretickým cvičením, je její nedílnou součástí plán realizace a kontrolní body v čase.

 

Obsah služby

Strategii firmy je nutné chápat jako písemné vytýčení konkrétní cesty, jakou bude dosaženo vrcholu hory se zapíchnutou vlajkou vize. Potenciálních cest výstupu je velké množství a úkolem strategie společnosti je vybrat a naplánovat jednu konkrétní cestu.

 

Strategie společnosti se nejčastěji definuje na zasedání v externím, uvolněném prostředí za účasti TOP managementu (případně majitelů) v délce jeden až dva pracovní dny. Akce vyžaduje přípravu jednotlivých účastníků podle zadání.

 

Služba zahrnuje zpracování přípravy, řízení a moderování workshopu tvorby strategie a její finální písemné zaznamenání.

 

Výsledný dokument „strategie společnosti“ obsahuje nejčastěji tyto kapitoly:

·        Rekapitulace vize

·        Stanovení dílčích strategických cílů pro naplnění vize

·        Stanovení cílů inovace jednotlivých klíčových procesů ve firmě

·        Popis aktuálního tržního prostředí pro naplnění vize (slouží k verifikovatelnosti proveditelnosti)

·        Stanovení metrik (KPI = Key Performace Indicators) pro měření změny v procesu

·        Definice portfolia produktů a služeb

·        Stanovení znalostní mapy společnosti

·        Stanovení prováděcích projektů pro jednotlivé změny (majitel, fáze, časový plán, náklady, zdroje)

·        Sestavení hrubého verifikačního rozpočtu

 

Výstupy služby

Písemně zaznamenaný náčrt strategie společnosti určující cestu naplnění vize a to od strategických cílů až po konkrétní prováděcí plány. Druhým písemným výstupem je definice úkolů a jejich majitelů potřebných pro kompletní dokončení strategie.

 

Přínosy služby

·        Úspora času TOP managementu při formulaci strategie společnosti

·        Jasné naměřování společnosti k naplnění vytýčené vize

·        Definice konkrétních úkolů změny pro konkrétní osoby

·        Řízený růst společnosti na základě střednědobého plánu  

·        Efektivnější zpráva investic společnosti do rozvoje

 

Zpět na přehled služeb

Zpět na služby strategického poradenství

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

25.-26.10.2021 Techniky manipulací
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

11.-12.11.2021
Manažerská akademie I. - práce s jednotlivcem

Místo konání: jižní Morava
Cílem je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce.
více>>

15.-16.11.2021
Dovednosti pro řízení IT projektů

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

22. a 23.11.2021
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

25.-26.11.2021 Prodej IT řešení 2 - TOP IT Selling
Místo konání: Praha
Třídenní kurz, který se zaměřuje zejména na intenzivní procvičení vítězného strategického uvažování v rovině budování vztahů.
více>>

30.11 a 1.12.2021
Presales prezentace IT řešení

Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz se zaměřuje na postupy návrhu a realizace špičkové presales prezentace.
více>>


Katalogy ke stažení více>>