Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
20.6.2021
Otevřené kurzy opět dostupné

Otevřené kurzy jsou opět dostupné! Nejbližším kurzem je v termínu 27. až 29.7. Prodej IT řešení. Termíny ostatních kurzů do konce roku 2021 jsou již dostupné. více>>

16.6.2021
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli team lídrů. více>>

10.6.2021
Projektové řízení v AIMTECu

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů. více>>

8.6.2021
ENEHANO posiluje management

Enehano Solutions školí v rámci rychlého růstu svůj tým manažerů na dovednosti vedení lidí. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Řízení vnitrofiremních projektů změny

Změna uvnitř organizace ze stavu JE do stavu MÁ BÝT patří mezi nejrizikovější projekty. Zejména, pokud je cíl projektu částečně kontroverzní pro část firmy.  Příkladem může být změna odměňovacího systému nebo změna ve způsobu řízení projektů. Zde je prospěšný externí projektový manažer s vysokou zkušeností z cílového stavu.

 

Obsah služby

Rozsáhlejší interní změny ve firmě je nutné chápat jako projekt. Pro svůj úspěch vyžadují stanovení fází a činností. Důležitou roli také hraje pozice vedoucího takovéhoto projektu. Jsou na něj kladeny velmi vysoké znalostní nároky. Mezi nejčastější interní projekty patří:

·        Restrukturalizační projekt

·        Změna odměňování na motivačně výkonové

·        Zavedení řízení firmy rozpočtem a KPI

·        Zavedení nových metodik pro jednotlivé procesy

·        Vybudování a organizace nového oddělení

·        Zavedení postupů pokročilé personalistiky

 

Celkový rozsah služby je součástí diskuze s klientem. Obvyklé činnosti v rámci služby jsou:

·        Definice cílového stavu (chtěný stav)

·        Popis současného stavu

·        Návrh fází a činností projektu

·        Sestavení personálního obsahu projektu

·        Reálný výpočet celkových nákladů a přínosů projektu (vyplatí se?)

·        Nastavení metrik pro posuzování posunu v projektu

·        Pravidelné schůzky vedení interního projektu

·        Vytváření sumární dokumentace k projektu

·        Ohodnocení a sledování rizik projektu

·        Průběžné znalostní poradenství k předmětu projektu

 

Výstupy služby

Dosažení definovaného cílového stavu interního projektu v naplánovaném čase.

 

Přínosy služby

·        Celkové snížení nákladů oproti internímu řízení. Není nutné objevovat kolo.

·        Zkrácení doby transformačního projektu díky zkušenosti

·        Zvýšení jistoty dosažení plánovaného cíle transformace

·        Zmírnění dopadů transformačních projektů uvnitř společnosti jejich ideálním provedením

·        Uvolnění času klíčových osob k primárním procesům (které vydělávají)

·        Možnost přesunout negativní osobní averze na externí subjekt

 

 

Zpět na přehled služeb

Zpět na služby strategického poradenství

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

25.-26.10.2021 Techniky manipulací
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

11.-12.11.2021
Manažerská akademie I. - práce s jednotlivcem

Místo konání: jižní Morava
Cílem je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce.
více>>

15.-16.11.2021
Dovednosti pro řízení IT projektů

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

22. a 23.11.2021
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

25.-26.11.2021 Prodej IT řešení 2 - TOP IT Selling
Místo konání: Praha
Třídenní kurz, který se zaměřuje zejména na intenzivní procvičení vítězného strategického uvažování v rovině budování vztahů.
více>>

30.11 a 1.12.2021
Presales prezentace IT řešení

Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz se zaměřuje na postupy návrhu a realizace špičkové presales prezentace.
více>>


Katalogy ke stažení více>>