Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
20.6.2021
Otevřené kurzy opět dostupné

Otevřené kurzy jsou opět dostupné! Nejbližším kurzem je v termínu 27. až 29.7. Prodej IT řešení. Termíny ostatních kurzů do konce roku 2021 jsou již dostupné. více>>

16.6.2021
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli team lídrů. více>>

10.6.2021
Projektové řízení v AIMTECu

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů. více>>

8.6.2021
ENEHANO posiluje management

Enehano Solutions školí v rámci rychlého růstu svůj tým manažerů na dovednosti vedení lidí. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Zavedení systému výkonového odměňování

Výkon zaměstnance je nastaven prostředím, ve kterém pracuje. Celkový zisk společnosti je tvořen snahou každého jedince a to na všech pozicích. Jedním z klíčových prvků růstu firmy je vytvořit spravedlivé, ale vysoce motivující odměňování navázané na firemní cíle. Služba pomáhá s jeho definicí i zavedením.

 

Obsah služby

Cílem služby je pro jednotlivé pracovní role zavést odměňování motivující k vyššímu výkonu a to v souladu se strategickými cíli společnosti. Takovýto systém musí splňovat několik podmínek:

·       Je v moci zaměstnance (a jeho pracovní role) ovlivnit měřený výkon

·       Měřené veličiny musí být jednoznačně prokazatelné

·       Měřené veličiny musí mít návaznost na firemní cíle a strategii

·       Podíl motivační složky musí dosáhnout významného podílu na celku

 

Jako příklad můžeme uvést odměňování obchodníka ve firmě realizující IT projekty.  Odměna obchodníka může být jako % z „net revenue“ fakturace (prodejní faktury – k nim příslušné nákupní faktury) za měsíc snížené o pohledávky po splatnosti delší než určitý počet dnů. Čeho tím dosáhneme:

·       Business nekončí podpisem smlouvy, ale penězi na účtu

·       „net revenue“ provazuje tah na zisk v souladu s firemními cíli

·       Odečítání neuhrazených faktur vyvíjí tlak dořešení neplatičů

Služba pomáhá definovat metriky, celkový systém odměňování, simulace možných scénářů, způsob jeho zavedení s nejmenšími negativními dopady.

 

Typické role, pro které se zavádí výkonové odměňování:

·       TOP management (ředitel, vedoucí marketingu, vedoucí obchodu, vedoucí realizace, vedení vývoje, vedoucí supportu, finanční ředitel)

·       Obchodník

·       Vedoucí projektu

·       Konzultant

·       Programátor

·       Pracovník supportu

 

Výstupy služby

Mzdové výměry pro jednotlivé pracovní role, kalkulace ověřující nastavení systému a plán zavedení systému. Tento plán může také zahrnovat přípravné práce z pohledu požadavků na změnu interní IT infrastruktury (Například: pokud mám odměňovat obchodníka za „net revenue“, musím být schopen jej spočítat).

 

Přínosy služby

·       Klíčový nárůst výkonu firmy

·       Ochranu firmy v případě nečekaných propadů trhu

·       Spravedlivé odměňování podle schopnosti zaměstnanců

·       Průhlednost a bezkonfliktnost stanovení odměn

  

Zpět na přehled služeb

Zpět na služby strategického poradenství

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

25.-26.10.2021 Techniky manipulací
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

11.-12.11.2021
Manažerská akademie I. - práce s jednotlivcem

Místo konání: jižní Morava
Cílem je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce.
více>>

15.-16.11.2021
Dovednosti pro řízení IT projektů

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

22. a 23.11.2021
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

25.-26.11.2021 Prodej IT řešení 2 - TOP IT Selling
Místo konání: Praha
Třídenní kurz, který se zaměřuje zejména na intenzivní procvičení vítězného strategického uvažování v rovině budování vztahů.
více>>

30.11 a 1.12.2021
Presales prezentace IT řešení

Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz se zaměřuje na postupy návrhu a realizace špičkové presales prezentace.
více>>


Katalogy ke stažení více>>