Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
20.6.2021
Otevřené kurzy opět dostupné

Otevřené kurzy jsou opět dostupné! Nejbližším kurzem je v termínu 27. až 29.7. Prodej IT řešení. Termíny ostatních kurzů do konce roku 2021 jsou již dostupné. více>>

16.6.2021
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli team lídrů. více>>

10.6.2021
Projektové řízení v AIMTECu

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů. více>>

8.6.2021
ENEHANO posiluje management

Enehano Solutions školí v rámci rychlého růstu svůj tým manažerů na dovednosti vedení lidí. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Ladění výkonnosti firemních procesů

Zvyšování výkonu firemních procesů, bez rozšiřování lidských zdrojů, je významným zdrojem zisku společnosti. Jak prodat více s obchodníky, které mám?  Jak realizovat více projektů se zdroji které mám, když jsou již dnes vytížené na 100%? Jak dosáhnout většího zisku? Odpověď je ve změně výkonnosti procesů.

 

Obsah služby

Cílem služby je zvýšit výkon konkrétního procesu u zákazníka. Výkonem se rozumí například u obchodního procesu nárůst průměrné výše prodejů na jednoho obchodníka za měsíční období o 70%.

 

Služba se zaměřuje na konkrétně vytipovaný proces/y a formou projektu si dává za cíl dosažení vyšší výkonnosti procesu/ů. Takovýto projekt změny má nejčastěji následující fáze:

·       Zmapování aktuálního stavu procesu (může být existujícím vstupem projektu)

·       Nastavení klíčových metrik a KPI pro ohodnocení výkonnosti procesu v souladu se strategií společnosti

·       Provedení snímku aktuální výkonnosti procesu (objektivně měřitelné hodnoty)

·       Formulace dohody o cílovém stavu procesu

·       Sestavení plánu transformace procesu v čase

·       Řízení projektu změny procesu

·       Vyhodnocení dosaženého cílového stavu procesu (přes objektivní metriky)

Podle přání zákazníka je možné zvolit pouze některé fáze celého projektu. Ostatní fáze si zákazník již zajišťuje vlastními zdroji.

 

Důležitou roli při stanovení cílového stavu představuje také posouzení vhodnosti procesu z pohledu velikosti cílové organizace. Například pokud má firma na celou ČR jediného obchodníka nebo oddělení o 100lidech, bude mít obchodní proces jednoznačně odlišnou podobu vedoucí k maximálnímu výkonu. Zavedení příliš „mocného“ procesu může dynamicky rostoucí firmu zcela vyčerpat, nebo až existenčně ohrozit.

 

Výstupy služby

Výstupem služby je plán a vlastní transformace vytipovaného procesu firmy na plánovanou úroveň výkonnosti. Transformace zahrnuje roviny: organizační, personální, vzdělávací a změny technického zabezpečení potřebného pro úspěšnou realizaci projektu změny výkonu.

 

Přínosy služby

·       Měřitelný nárůst výkonu procesu a tím růst efektivity firmy.

·       Navýšení výkonu firemních procesů a tím klíčových ekonomických ukazatelů.

·       Zamezení efektu „kovářova kobyla chodí bosa“, to znamená, že interní rozvoj je potlačován na úkor dílčí, nekoncepční práce pro zákazníky.

·       Prosazení změn, které si interní zdroj nemůže dovolit z důvodu vazeb realizovat.

  

Zpět na přehled služeb

Zpět na služby strategického poradenství

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

25.-26.10.2021 Techniky manipulací
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

11.-12.11.2021
Manažerská akademie I. - práce s jednotlivcem

Místo konání: jižní Morava
Cílem je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce.
více>>

15.-16.11.2021
Dovednosti pro řízení IT projektů

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

22. a 23.11.2021
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

25.-26.11.2021 Prodej IT řešení 2 - TOP IT Selling
Místo konání: Praha
Třídenní kurz, který se zaměřuje zejména na intenzivní procvičení vítězného strategického uvažování v rovině budování vztahů.
více>>

30.11 a 1.12.2021
Presales prezentace IT řešení

Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz se zaměřuje na postupy návrhu a realizace špičkové presales prezentace.
více>>


Katalogy ke stažení více>>