Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
20.6.2021
Otevřené kurzy opět dostupné

Otevřené kurzy jsou opět dostupné! Nejbližším kurzem je v termínu 27. až 29.7. Prodej IT řešení. Termíny ostatních kurzů do konce roku 2021 jsou již dostupné. více>>

16.6.2021
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli team lídrů. více>>

10.6.2021
Projektové řízení v AIMTECu

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů. více>>

8.6.2021
ENEHANO posiluje management

Enehano Solutions školí v rámci rychlého růstu svůj tým manažerů na dovednosti vedení lidí. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Získávání zpětné vazby od zákazníků a partnerů

Cílem služby je získat z definované skupinky objektivní informace podle zadání. Může se jednat o průzkumy mezi stávajícími zákazníky nebo obchodními partnery. Dalším příkladem může být zjišťování objektivních důvodů prohry u konkrétního zákazníka.

 

Obsah služby

Znát objektivní názor cílové skupiny firem na konkrétní věc, je konkurenční výhodou. Vztah vůči dodavatelské firmě však často vede ke  zkreslování informací při přímém dotazování. Příkladem může být sdělení důvodů potenciálními dodavateli, proč byl vyřazen z výběrového řízení. Téměř vždy se jedná o zástupné důvody, na základě kterých není možné učinit opatření pro budoucí výhru. Třetí strana má v takovýchto případech možnost získat reálnější informace.

 

Služba se nejčastěji využívá pro:

·        Získání anonymní zpětné vazby od zákazníků nebo obchodních partnerů

·        Získání informací od definované cílové skupiny firem

·        Zjištění reálných příčin prohry u konkrétního zákazníka

 

Průzkum je možné vždy chápat jako proces, který se realizuje v definovaných krocích. Služba zahrnuje následující kroky:

·        Definice sady informací ke zjištění ve spolupráci se zadavatelem

·        Definice objektivních kritérií pro vyhodnocení zjištěných informací

·        Zvolení metody pro získání požadovaných informací (dotazník, rozhovor, atd..)

·        Provedení zjišťování informací u cílové skupiny

·        Statistické zpracování výsledků

·        Předložení a prezentace výsledných zjištění

 

Výstupy služby

Výstupem služby je sumární zpráva se zjištěnými daty v dohodnuté struktuře. Součástí jsou také doporučení na další postup na základě zjištěných informací. Po dohodě doporučujeme verbální prezentaci výsledků zjištění.

 

Přínosy služby

·        Objektivní informace pro klíčová rozhodnutí o změnách

·        Informace, které není možné bez zkreslení získat napřímo

·        Úsporu nákladů při provádění průzkumů vlastními silami

·        Jistota validity výsledků (není možné je zkreslit) – zásada managementu: kontrolovat práci musí někdo jiný, než ten který práci vykonává

 

 

Zpět na přehled služeb

Zpět na služby strategického poradenstvíPřihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

25.-26.10.2021 Techniky manipulací
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

11.-12.11.2021
Manažerská akademie I. - práce s jednotlivcem

Místo konání: jižní Morava
Cílem je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce.
více>>

15.-16.11.2021
Dovednosti pro řízení IT projektů

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

22. a 23.11.2021
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

25.-26.11.2021 Prodej IT řešení 2 - TOP IT Selling
Místo konání: Praha
Třídenní kurz, který se zaměřuje zejména na intenzivní procvičení vítězného strategického uvažování v rovině budování vztahů.
více>>

30.11 a 1.12.2021
Presales prezentace IT řešení

Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz se zaměřuje na postupy návrhu a realizace špičkové presales prezentace.
více>>


Katalogy ke stažení více>>