Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
11.1.2022
Otevřené kurzy běží i v 2022

I přes aktuální COVID restrikce probíhají otevřené kurzy bez zásadních omezení. Účast je však podmíněna dle stále platného nařízení vlády platným očkováním. více>>

16.6.2021
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli team lídrů. více>>

10.6.2021
Projektové řízení v AIMTECu

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů. více>>

8.6.2021
ENEHANO posiluje management

Enehano Solutions školí v rámci rychlého růstu svůj tým manažerů na dovednosti vedení lidí. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Ověření vhodnosti kandidáta na pozici (AC)

Cílem služby je minimalizovat riziko, že potenciální kandidát není vhodný pro výkon konkrétní pozice. Ať již z morálně volních důvodů, z důvodu nedostatku potřebných znalostí nebo dovedností. Šetří se tak organizaci významné finanční prostředky způsobené selháním neprověřeného kandidáta.

Obsah služby

Klíčovou myšlenkou služby je praktické ověření vhodnosti kandidáta na pozici pomocí simulací reálných situací. Na rozdíl od pohovoru, takovéto simulace dokážou odhalit i potenciální nedostatky v oblasti morálně volních postojů. Například agrese, nebo naopak snaha vše urovnat bez konkrétního řešení.

 

Principem hodnocení simulací (chování člověka v konkrétní situaci) je jejich subjektivní pozorování, je nutné objektivitu zajistit větším počtem pozorovatelů (tzv. assesoři – hodnotitelé). Část hodnotitelů je externí, část interní. Interní hodnotitelé jsou vždy vyškolení a pro hodnocení získávají formuláře, které jim pomáhají sledovat klíčové prvky simulace. Hodnotitelé pak jednají ve shodě.

 

Služba se skládá z několika klíčových prvků:

·        Nastavení cílů AC se zadavatelem podle poptávané pozice

·        Sestavení simulací podle zadání

·        Vyškolení interních hodnotitelů

·        Realizace AC v dohodnutém rozsahu

·        Zpracování výstupů

·        Prezentace výsledků AC

 

Výraznou přidanou hodnotou AC realizovaného naší firmou je nastavení simulací na reálné IT prostředí a doplnění AC o znalostní testy. Je tedy také ověřeno, zda člověk má i teoretické znalosti, které deklaruje.

 

Výstupy služby

Výstupem je písemná individuální zpráva pro každého účastníka AC, pro zadavatele AC navíc souhrnná zpráva v písemné podobě. Zpráva vždy identifikuje silné a slabé stránky kandidáta vzhledem k pozici, sumární zpráva také s odůvodněním doporučuje pořadí testovaných kandidátů.

 

Přínosy služby

·        Snížení rizika finančních ztrát při výběru nevhodného kandidáta na pozici. Jeho nevhodnost se projeví jinak až po určitém čase, kdy začnou být viditelné nedostatky.

·        Vysoká míra jistoty z pohledu reálného výkonu kandidáta na konkrétní pozici.

·        Objektivní způsob, jak nepodlehnout krátkodobému kouzlu některého z kandidátů, ale vybrat pro konkrétní práci toho, který přinese firmě nejvíce.

·        Snížení rizik spojených s potenciálním nevhodným způsobem chování kandidáta v obsazované pozici. Zejména v manažerské pozici.

 

 

Zpět na přehled služeb

Zpět na služby personálního poradenstvíPřihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

25. a 26.1.2022
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

2.-3.2.2022
Manažerská akademie 3 - motivace hodnocením

Místo konání: Praha
Kurz se zaměřuje na pravidelné hodnocení práce podřízených. Nedostatek zpětné vazby patří mezi tři nejsilnější demotivující faktory zaměstnanců.
více>>

8.-10.2.2022
Prodej IT řešení - Trust IT Selling

Místo konání:jižní Morava
Být úspěšný v IT obchodě znamená zvládnout řízené budovaní vztahů a vyvolání zájmu o naše řešení. Ti nejlepší používají „Trust IT Selling“.
více>>

22.-23.2.2022
Marketing v IT prostředí

Místo konání: Praha
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na rozvoj dovedností lidí, kteří odpovídají v IT firmě za marketing, nebo se podílejí na definici marketingové strategie firmy.
více>>

24.2.2022
Time management v IT prostředí

Místo konání: Praha
Zahlcují Vás pracovní úkoly nad Vaši časovou možnost? Kurz Vám pomůže dosáh-
nout efektivního využití Vaše-
ho času v dynamickém pros-
tředí IT společností.
více>>


Katalogy ke stažení více>>