Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
11.1.2022
Otevřené kurzy běží i v 2022

I přes aktuální COVID restrikce probíhají otevřené kurzy bez zásadních omezení. Účast je však podmíněna dle stále platného nařízení vlády platným očkováním. více>>

16.6.2021
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli team lídrů. více>>

10.6.2021
Projektové řízení v AIMTECu

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů. více>>

8.6.2021
ENEHANO posiluje management

Enehano Solutions školí v rámci rychlého růstu svůj tým manažerů na dovednosti vedení lidí. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Outsorcing organizace vzdělávání u klienta

Na realizaci rozsáhlejšího vzdělávacího plánu je nutné se dívat jako na organizačně velmi náročný projekt. Firmy přitom často nemají kvalifikovaný zdroj, který na takovýto projekt mohou plně vyčlenit. Cílem služby je převzít plně organizační záležitosti uvnitř klienta.

 

Obsah služby

Služba je primárně určena pro společnosti, které vytvořily dlouhodobý vzdělávací plán a následně podle něj organizují větší množství školení. V takovéto situaci může po dobu běhu projektu některého z interních zaměstnanců vytěžovat na 100% práce spojená s organizací účastníků školení. Je tím však zpomalena jeho primární práce. V rámci služby převezmeme plně organizaci kurzů.

 

Je výhodné přenést činnosti na lidi, kteří mají rutinní znalosti a zkušenosti s organizováním kurzů a akcí.

 

Přesný rozsah služby je určen po vzájemné dohodě. Je však možné volit z bloků:

·        Zajištění místa školení a technického zabezpečení

·        Komunikace se zaměstnanci a sjednávání konkrétních termínů s nimi

·        Rozeslání organizačních pokynů pro účastníky jednotlivých školení

·        Zajištění formálních záležitostí na místě konání kurzu (například prezenční listina a označení místnosti dle požadavků fondů, atd..)

 

V rámci služby je po dohodě možné vystupovat jménem klienta (tzv. virtuálním zaměstnanec). Při této úrovni služby je nutný dočasný přístup k infrastruktuře klienta, například zřízení e-mailového účtu.

 

Výstupy služby

Výstupem služby je organizace školení v dohodnutých termínech a rozsahu v takové podobě, aby zaměstnanci organizaci považovali za vysoce profesionální a bezchybnou.

 

Přínosy služby

·        Výrazné ulehčení práce na straně klienta.

·        Snížení nákladů na organizaci vzdělávání.

·        Uvolnění vnitřních zdrojů na jiné projekty mimo rutinní práci organizace školení.

·        Přenesení odpovědnosti za organizaci na třetí stranu.

·        Zamezení nedorozumění při organizaci kurzů.

 

 

Zpět na přehled služeb

Zpět na služby personálního poradenství

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

25. a 26.1.2022
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

2.-3.2.2022
Manažerská akademie 3 - motivace hodnocením

Místo konání: Praha
Kurz se zaměřuje na pravidelné hodnocení práce podřízených. Nedostatek zpětné vazby patří mezi tři nejsilnější demotivující faktory zaměstnanců.
více>>

8.-10.2.2022
Prodej IT řešení - Trust IT Selling

Místo konání:jižní Morava
Být úspěšný v IT obchodě znamená zvládnout řízené budovaní vztahů a vyvolání zájmu o naše řešení. Ti nejlepší používají „Trust IT Selling“.
více>>

22.-23.2.2022
Marketing v IT prostředí

Místo konání: Praha
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na rozvoj dovedností lidí, kteří odpovídají v IT firmě za marketing, nebo se podílejí na definici marketingové strategie firmy.
více>>

24.2.2022
Time management v IT prostředí

Místo konání: Praha
Zahlcují Vás pracovní úkoly nad Vaši časovou možnost? Kurz Vám pomůže dosáh-
nout efektivního využití Vaše-
ho času v dynamickém pros-
tředí IT společností.
více>>


Katalogy ke stažení více>>