Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
11.1.2022
Otevřené kurzy běží i v 2022

I přes aktuální COVID restrikce probíhají otevřené kurzy bez zásadních omezení. Účast je však podmíněna dle stále platného nařízení vlády platným očkováním. více>>

16.6.2021
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli team lídrů. více>>

10.6.2021
Projektové řízení v AIMTECu

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů. více>>

8.6.2021
ENEHANO posiluje management

Enehano Solutions školí v rámci rychlého růstu svůj tým manažerů na dovednosti vedení lidí. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Realizace teambuildingu

Cílem teambuildingu je dosažení konkrétní změny v týmu prostřednictvím her a simulací, většinou v neformálním prostředí. Budování týmového ducha bývá vedlejším efektem. Příkladem cílů teambuldingu může být prolomení nedůvěry, odstranění komunikačních bariér, sjednocení názorů, nebo uvědomění si podílu své práce na celkovém výsledku společnosti.

Obsah služby

Teambulding jako nástroj má vždy konkrétní cíl, který následně definuje obsah a místo konání teambuildingu. Tuto skutečnost však naplňuje v realitě mizivé procento firemních akcí označovaných termínem „teambuilding“. V každém případě je však možné dosáhnout více, než se jen navzájem lépe poznat a posílit příslušnost k firmě.

 

Klíčovým nástrojem pro dosažení stanovených cílů teambuildingu jsou vybrané hry nebo simulace. Hrami se rozumí zábavné nebo adrenalinové události, které však v důsledku vedou k dosažení požadovaného cíle změny v týmu. Simulací se rozumí postup z reality firemního života, na kterém je možné pozorovat chování jedinců. Simulace se v rámci teambuldingu využívají omezeněji, preference je v oblasti her.

 

Příkladem hry může být stavba nějakého zařízení, které pro úspěšné dokončení vyžaduje každou ruku z týmu. Takováto hra se volí, pokud je cílem uvědomění si důležitosti podílu práce každého člena týmu a prolomení osobních averzí, či ostychu pří práci na společném projektu.

 

Mezi zajímavé simulace například patří výměna rolí manažerů a podřízených. To napomáhá porozumět obtížné práci opačných skupin.

 

Výstupy služby

Výstupem služby je odstranění vytipované negativní situace v týmu nenápadnou formou her nebo simulací. Dosažení cílového stavu je možné následně verifikovat například realizací služby „Získání zpětné vazby od zaměstnanců“.

 

Přínosy služby

·        Zvýšení pracovního výkonu týmu prostřednictvím odstranění vytipovaných negativních stavů.

·        Zlepšení spolupráce členů týmu odstraněním potenciálních averzí a nedorozumění.

·        Prohloubení vzájemných vazeb jednolitých členů týmu a tím pozitivnějšího přístupu při řešení pracovních situací.

·        Posílení příslušnosti a loajality zaměstnanců k firmě.

·        Odstranění negativních vazeb mezi jednotlivými vrstvami ve společnosti.

 

 

Zpět na přehled služeb

Zpět na služby personálního poradenstvíPřihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

25. a 26.1.2022
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

2.-3.2.2022
Manažerská akademie 3 - motivace hodnocením

Místo konání: Praha
Kurz se zaměřuje na pravidelné hodnocení práce podřízených. Nedostatek zpětné vazby patří mezi tři nejsilnější demotivující faktory zaměstnanců.
více>>

8.-10.2.2022
Prodej IT řešení - Trust IT Selling

Místo konání:jižní Morava
Být úspěšný v IT obchodě znamená zvládnout řízené budovaní vztahů a vyvolání zájmu o naše řešení. Ti nejlepší používají „Trust IT Selling“.
více>>

22.-23.2.2022
Marketing v IT prostředí

Místo konání: Praha
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na rozvoj dovedností lidí, kteří odpovídají v IT firmě za marketing, nebo se podílejí na definici marketingové strategie firmy.
více>>

24.2.2022
Time management v IT prostředí

Místo konání: Praha
Zahlcují Vás pracovní úkoly nad Vaši časovou možnost? Kurz Vám pomůže dosáh-
nout efektivního využití Vaše-
ho času v dynamickém pros-
tředí IT společností.
více>>


Katalogy ke stažení více>>