Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
11.1.2022
Otevřené kurzy běží i v 2022

I přes aktuální COVID restrikce probíhají otevřené kurzy bez zásadních omezení. Účast je však podmíněna dle stále platného nařízení vlády platným očkováním. více>>

16.6.2021
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli team lídrů. více>>

10.6.2021
Projektové řízení v AIMTECu

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů. více>>

8.6.2021
ENEHANO posiluje management

Enehano Solutions školí v rámci rychlého růstu svůj tým manažerů na dovednosti vedení lidí. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Akviziční poradenství

Nákupy, prodeje nebo sloučení společností jsou řízeny vizí růstu a změny. To je úkol majitelů. Našim přínosem je minimalizace rizik pro obě strany. Pomáháme u akvizic tak, aby kupující dosáhl maximálního plánovaného efektu a prodávající obdržel spravedlivou odměnu.

 

Obsah služby

Službu nebo její specifickou část je možné realizovat jak pro stranu investora, tak pro stranu prodávajícího.  V případě shody obou stran je možné moderovat i smírčí jednání nestranným působením (v tomto případě se na nákladech za službu podílejí shodně obě strany).

 

Jaké oblasti v rámci akvizičního poradenství pokrýváme:

·        Řízení akvizice jako celku

·        Vytvoření plánu akvizice

·        Ohodnocení prodejní ceny ICT společnosti

·        Zmapování akvizičních rizik (rozšířená due diligence)

·        Sjednání prodejní/nákupní ceny a jejich podmínek

·        Poradenství při realizaci akvizice

·        Vytvoření plánu na splynutí firemních kultur

·        Post akviziční audit

 

Co je obsahem jednotlivých služeb:

·        Řízení akvizice jako celku

Za některou ze stran hájíme zájmy od úvodních úvah přes vytvoření konkrétního akvizičního plánu až po realizaci plánu na začlenění provedené akvizice do struktury investora. Jedná se o časově náročnou službu, která se však vzhledem k výšce realizované investice jednoznačně vyplatí. Služba zahrnuje většinu níže popsaných dílčích činností.

 

·        Vytvoření plánu projektu akvizice

Tato fáze představuje 50% úspěchu celé akvizice. Počínaje naplánováním technického postupu akvizice, včetně vypracování analýzy dopadu na cílový trh, partnery, portfolia produktů, zaměstnance a v neposlední řadě management obou firem. Jak motivovat a eliminovat management v boji s limity MY a ONI, které ohrožují celý proces a jak mentálně zvládnout to, že jsou dvě skupiny vedoucích pracovníků, které jednoznačně „bojují“ o stejné židle. To vše je nutné dobře promyslet a naplánovat. Je až neuvěřitelné, že 63% akvizic v ICT v ČR nemá předem konkrétní plán (projekt), co se bude dít po koupi.

 

·        Ohodnocení prodejní ceny ICT společnosti

Jakou reálnou cenu má prodávaná/nakupovaná společnost? Jaká je reálná hodnota rozpracovaných projektů, znalostí lidí, obchodního potenciálu? ICT společnosti obecně vyžadují odlišný přístup ohodnocení, než například průmyslové nebo distribuční podniky. Díky dlouhodobosti obchodních a realizačních cyklů je možné ze strany prodávajícího upravit klíčové hospodářské údaje a to plně v souladu se zákonem. Přesto se však takovýto přesun aktiv může negativně projevit v budoucnu.

 

·        Zmapování akvizičních rizik (rozšířená due diligence)

Činnost realizovaná pro investující stranu. Nákup ICT společnosti představuje také značné množství rizik. Jaké „kostlivce“ skrývají rozpracované projekty, nebo jak moc firma závisí na současných majitelích? Co se stane po jejich odchodu? Jak se pracovalo s ohodnocením rozpracované výroby a jaká je finanční realita projektů? Jaká je možnost udržet klíčové lidi?

 

·        Sjednání prodejní/nákupní ceny a jejich podmínek

Podmínky a cena nákupu nebo prodeje patří mezi klíčové atributy. Moderování (facilitace) takovéhoto jednání pro externí stranou přinese více. Externí subjekt není zatížen úzkým pohledem na věc a přispěje k rychlejší dohodě, nebo rychle odhalí, že dohoda není možná.

 

·        Poradenství při realizaci akvizice

Akvizici nebo prodej realizuje samotný účastník transakce. Přesto se v určitých bodech vyplatí konzultace nad některými možnostmi, ať již smluvního charakteru, ceny nebo podmínek výplaty. Tato poradenská činnost však zůstává skryta pro druhou stranu jednání.

 

·        Vytvoření plánu na splynutí firemních kultur

Firmy akvizicí nejčastěji kupují technologie, podíl na trhu nebo lidi. Právě o poslední prvek je možné v rámci integrace velmi rychle přijít. Nová firemní kultura a pocit „poraženého“ dělá lidi v prodané společnosti velmi náchylné k odchodu. Jak si tam alespoň klíčové lidi udržet. Ve více než 75% akvizic selže právě převzetí lidí!

 

·        Post akviziční audit

Kdy končí vyhodnocení akvizice? Pomůžeme Vám s post akvizičním auditem, jehož cílem je srovnat vstupní očekávání akvizice a realitu po delším, minimálně ročním období. Post akviziční audit je kontrolním bodem, který indikuje případné skryté problémy, kulturní odlišnosti nebo procesní chyby, které skrytě teprve nabírají na síle a mohou ohrozit celkové výsledky i dlouho od formálního ukončení akvizice.

 

Výstupy služby

Individuální podle zvolené části služby.

 

Přínosy služby

·        Maximální ochrana investice nebo prodeje

·        Snížení finančních ztrát způsobené přehlédnutím potenciálních rizik

·        Rychlejší dotažení akvizice do finálního stavu a tím zamezení zrát na obou stranách

·        Dosažení většího zisku po provedení akvizice

 

Zpět na přehled služeb

Zpět na služby strategického poradenství

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

25. a 26.1.2022
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

2.-3.2.2022
Manažerská akademie 3 - motivace hodnocením

Místo konání: Praha
Kurz se zaměřuje na pravidelné hodnocení práce podřízených. Nedostatek zpětné vazby patří mezi tři nejsilnější demotivující faktory zaměstnanců.
více>>

8.-10.2.2022
Prodej IT řešení - Trust IT Selling

Místo konání:jižní Morava
Být úspěšný v IT obchodě znamená zvládnout řízené budovaní vztahů a vyvolání zájmu o naše řešení. Ti nejlepší používají „Trust IT Selling“.
více>>

22.-23.2.2022
Marketing v IT prostředí

Místo konání: Praha
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na rozvoj dovedností lidí, kteří odpovídají v IT firmě za marketing, nebo se podílejí na definici marketingové strategie firmy.
více>>

24.2.2022
Time management v IT prostředí

Místo konání: Praha
Zahlcují Vás pracovní úkoly nad Vaši časovou možnost? Kurz Vám pomůže dosáh-
nout efektivního využití Vaše-
ho času v dynamickém pros-
tředí IT společností.
více>>


Katalogy ke stažení více>>