Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
11.1.2022
Otevřené kurzy běží i v 2022

I přes aktuální COVID restrikce probíhají otevřené kurzy bez zásadních omezení. Účast je však podmíněna dle stále platného nařízení vlády platným očkováním. více>>

16.6.2021
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli team lídrů. více>>

10.6.2021
Projektové řízení v AIMTECu

Další skupina lidí z AIMTEC, a.s. prošla školením na Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů. více>>

8.6.2021
ENEHANO posiluje management

Enehano Solutions školí v rámci rychlého růstu svůj tým manažerů na dovednosti vedení lidí. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Mapování a hodnocení firemních procesů

Každá společnost je tvořena skupinami procesů. Ať se již jedná o procesy řídící, obchodní, realizační, supportní nebo vývojové. Cílem služby je zmapovat klíčové procesy firmy. Je také možné je ohodnotit z pohledu nejlepšího známého fungování těchto procesů v ostatních IT firmách.

 

Obsah služby

Porovnejme dvě společnosti s velmi podobnou činností. Jedna velmi rychle roste a dosahuje zisku, druhá nemá zdaleka takové výsledky. V čem je mezi nimi klíčový rozdíl? Je to způsob organizace firemních procesů. Vnitřní nastavení procesů, včetně mechanismů jejich kontroly a personálního pokrytí, rozhoduje o úspěchu či neúspěchu společnosti.

 

Služba mapuje aktuální stav klíčových procesů (a jejich podprocesů) ve firmě. Porovnává je s aktuálně nejlepším známým stavem. Procesy jsou mapovány ve čtyřech úrovních:

·       Posouzení aktuální mocnosti procesu vzhledem k velikosti organizace

·       Verbální posouzení klíčových znaků procesů

·       Zhodnocení tvrdých a měkkých metrik procesu

·       Existence a hodnoty KPI u procesů (Key Performace Indicator)

 

Mezi klíčové procesy IT firmy patří:

·       Proces řízení společnosti

·       Oslovování potenciálních zákazníků (marketing)

·       Průchod obchodního případu firmou

·       Sjednání subdodávek a nákup služeb/zboží

·       Postup realizace projektů

·       Vývoj produktů

·       Zpracování supportních zakázek

·       Řízení vztahů se zákazníky/partnery

·       Řízení lidských zdrojů (HR procesy)

·       Finanční procesy

U každého klíčového procesu je možné vysledovat 10 až 30 důležitých podprocesů.

 

Výstupy služby

Písemná zpráva, která popisuje aktuální stav procesů a to jak v grafické tak slovní formě. Součástí popisu každého procesu je také popis potenciálně ideálního stavu procesu z pohledu výkonu. Tento výstup zohledňuje konkrétní reálie klienta.

 

Přínosy služby

·       Vytipování úzkých míst v procesech s největším potenciálem na zlepšení.

·       Získání reálného obrazu o stavu společnosti (realita vs. maximum možného).

·       Úspora nákladů orientací změn na faktická úzká místa, kde změna přináší největší reálný efekt.

·       Možnost zahájit cílené projekty navýšení produktivity ve společnosti.

  

Zpět na přehled služeb

Zpět na služby strategického poradenství

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

25. a 26.1.2022
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: jižní Morava
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

2.-3.2.2022
Manažerská akademie 3 - motivace hodnocením

Místo konání: Praha
Kurz se zaměřuje na pravidelné hodnocení práce podřízených. Nedostatek zpětné vazby patří mezi tři nejsilnější demotivující faktory zaměstnanců.
více>>

8.-10.2.2022
Prodej IT řešení - Trust IT Selling

Místo konání:jižní Morava
Být úspěšný v IT obchodě znamená zvládnout řízené budovaní vztahů a vyvolání zájmu o naše řešení. Ti nejlepší používají „Trust IT Selling“.
více>>

22.-23.2.2022
Marketing v IT prostředí

Místo konání: Praha
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na rozvoj dovedností lidí, kteří odpovídají v IT firmě za marketing, nebo se podílejí na definici marketingové strategie firmy.
více>>

24.2.2022
Time management v IT prostředí

Místo konání: Praha
Zahlcují Vás pracovní úkoly nad Vaši časovou možnost? Kurz Vám pomůže dosáh-
nout efektivního využití Vaše-
ho času v dynamickém pros-
tředí IT společností.
více>>


Katalogy ke stažení více>>